1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS Hogeschool gaat onderzoek doen naar slimme vangkooien voor het bestrijden van beverratten

HAS Hogeschool gaat onderzoek doen naar slimme vangkooien voor het bestrijden van beverratten

HAS Hogeschool krijgt subsidie van het Regieorgaan SIA voor het project ‘Smart vangkooien voor beverratbestrijding’. Vierdejaars studenten Toegepaste Biologie gaan komend jaar in twee projecten een haalbaarheidsstudie doen naar slimme vangkooien die gebruikt kunnen worden voor het bestrijden van beverratten.

Deze dieren graven in oevers en waterkeringen en zorgen daarmee onder meer voor veiligheidsrisico’s. Met het vangen van de beverratten komen vaak ook andere dieren vast te zitten. Dit levert deze dieren onnodige stress op. Door het ontwikkelen van een slimme vangkooi, kan dit hopelijk in de toekomst voorkomen worden. Binnen het project werkt de hogeschool nauw samen met de Unie van Waterschappen, de Waterschappen Rivierenland en Limburg, iQontrol en Alflex Technologies.

Noodzakelijke bestrijding

Graverij in oevers en waterkeringen door beverratten en door muskusratten leidt in ons waterrijke Nederland tot aanzienlijke veiligheidsrisico’s, economische schade en structurele onderhoudskosten. De bestrijding van muskus- en beverratten is noodzakelijk. Met het onderzoek wordt getracht alleen beverratten te vangen en andere dieren die in levendvangende-kooien komen automatisch los te laten. Dit vermindert stress bij niet-doelsoorten zoals bijvoorbeeld eenden, waterhoentjes, bevers en otters doordat deze niet onnodig opgesloten worden. Studenten gaan in de haalbaarheidsstudie geschikte technieken in kaart brengen en ook ligt er de ambitie praktijkproeven te doen.

Melding van sensor

Tegelijkertijd willen de partijen meer inzicht krijgen in het gedrag van in levendvangende-kooien gevangen dieren. Dit levert efficiencyvoordelen op omdat de bestrijder alleen bij de vangst van een beverrat naar de vangkooi hoeft te gaan. Op het moment dat een dier in een levend vangende kooi komt wordt met behulp van sensoren vastgesteld om wat voor dier het gaat. Is het een beverrat dan blijft de kooi gesloten en ontvangt de bestrijder een melding. Is het een ander dier dan opent de kooi zich automatisch en wordt het dier losgelaten. In het onderzoek wordt gekeken naar de combinatie van sensoren voor de soortbepaling zoals beeldherkenning, gewicht, geluid en beweging.

Innovatieve technieken

“Bij HAS Hogeschool werken we graag met real-life cases”, vertelt docentonderzoeker Margje Voeten, “praktijkproblemen waar onze studenten daadwerkelijk een oplossing voor kunnen bedenken. Dit project past heel goed binnen de focus van Toegepaste Biologie op innovatieve biomonitoring: onderzoek maar dan met innovatieve technieken zoals beeldherkenning, warmtecamera’s, drones en eDNA. Voor studenten Toegepaste Biologie zijn dit soort technieken vaak nieuw. Als ze straks afgestudeerd zijn, hebben ze er wel enige kennis van nodig. Het project ‘Smart vangkooien voor de beverratbestrijding’ is voor de studenten echt een kans om zich er in te verdiepen.”