1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS Hogeschool gaat intensief samenwerken met Van Oers Agro, CZAV en Rabobank in de leergang Ondernemen in de akkerbouw in 2030

HAS Hogeschool gaat intensief samenwerken met Van Oers Agro, CZAV en Rabobank in de leergang Ondernemen in de akkerbouw in 2030

De akkerbouw staat voor grote uitdagingen: hoe werken we aan kringlooplandbouw? Kunnen we innoveren in bodem & water, productie, afzet of verwerking? Hoe vinden en binden we mogelijke samenwerkingspartners? Hoe past het bedrijf in nieuwe leveranciers-relaties, in een regionale en (inter)nationale context? En hoe beheers je risico’s op het bedrijf door bijvoorbeeld schade door klimaat(verandering)?

Alleen het hebben van ‘groene vingers’ is allang niet meer voldoende: zonder visie, perspectief en leiderschap geen succes. HAS Hogeschool ziet het als haar maatschappelijke taak om niet alleen de ondernemers van de toekomst op te leiden om uiteindelijk een toekomstbestendig akkerbouw bedrijf te runnen, maar ook de ondernemers van vandaag. Hiervoor hebben we in nauwe samenwerking met marktpartijen, akkerbouwers, de Branche organisatie Akkerbouw, de Vakgroep Akkerbouw van LTO en de scholingsconsulent akkerbouw een intensief programma Ondernemen in de akkerbouw in 2030 ontwikkeld -- inclusief een individueel coaching traject.

Handvatten voor de toekomst

De HAS wil samen met haar partners CZAV, Rabobank en van Oers dit traject aanbieden aan hun klanten om ze handvatten te geven om hun bedrijf klaar te maken voor de toekomst. Aan het roer van een belangrijk deel van deze bedrijven staat een groep jonge ondernemers. Om mee te gaan in de veranderende wereld en een toekomstbestendig bedrijf te kunnen runnen, bieden de drie partners een helpende hand in het vergroten van de competenties van de ondernemers om dit te realiseren.

Inhoud leergang

De leergang bestaat uit 5 modules waarin de volgende onderwerpen aan bod komen;

  • Strategievorming,
  • duurzaamheid & innovatie,
  • risicomanagement,
  • financieel management,
  • arbeidsmanagement en
  • samenwerking en ketenmanagement.

Daarnaast loopt een individueel ondernemerschapsassessment en 3 individuele coaching sessies.

Tijdens de leergang werken cursisten aan de verbetering/optimalisatie van het eigen bedrijf om aan het einde diverse uitgewerkte en concrete stappen te hebben voor het uitvoeren van de eigen bedrijfsvoering en het plan voor de toekomst. Lessen worden gegeven door ervaren en deskundige docenten van HAS Hogeschool, die thuis zijn in de akkerbouw en van gastdocenten van Van Oers, CZAV en Rabobank die per onderwerp ingaan op de ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Interesse gekregen in de leergang Ondernemen in de akkerbouw in 2030? Klik hier voor meer informatie