1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS Hogeschool en partners verlengen convenant Groene Cirkel Duurzame Fritesketen

HAS Hogeschool en partners verlengen convenant Groene Cirkel Duurzame Fritesketen

Sinds maart 2019 werken de Provincie Zuid-Holland, Wageningen Universiteit, HAS Hogeschool en fritesproducent Farm Frites samen in de Groene Cirkel ‘Duurzame Fritesketen’. De resultaten in de afgelopen 3 jaar gaven aanleiding om op dezelfde goede voet verder te gaan. Daarom verlengden de partners op 19 mei 2022 het convenant ‘Groene Cirkel Duurzame Fritesketen’.

Groene Cirkel - verlenging covenant Duurzame Fritesketen

 

 

Publicatiedatum
23-05-2022

Groene Cirkel Duurzame Fritesketen

De agrarische sector, de natuur en de omgevingskwaliteit staan onder grote druk. Grote maatschappelijke opgaven rondom duurzaamheid, klimaatverandering, circulaire economie en mondialisering vragen om nieuwe oplossingen en samenwerking tussen markt, overheid, kennis en onderwijs.

Binnen de Groene Cirkel Duurzame Fritesketen zetten de partners zich in voor het verminderen van broeikasgassen, het stimuleren van duurzame energie, het verduurzamen van mobiliteit en logistiek, het bevorderen van biodiversiteit en een gezonde bodem met voldoende organische stoffen. Dit doen zij door met de hele keten en de directe omgeving samen te werken op een open en gelijkwaardige manier.

Een betere leefomgeving en meer biodiversiteit

De afgelopen 3 jaar hebben de partners volgens de Groene Cirkel-methodiek samengewerkt. Zo heeft Farm Frites haar bedrijventerrein met behulp van de methodiek vergroend met een levende natuurdijk van een halve kilometer lang. Deze wal versterkt de biodiversiteit en is een gezonde wandelplek voor de medewerkers. En richtte het project Agrarisch Biodivers Landschap zich op de samenwerking van de landbouw (akkerranden) met het openbaar groen, voor het versterken van de biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit in de Zuid-Hollandse Delta.

HAS Hogeschool is als kennispartner actief in deze samenwerking via onderzoek vanuit verschillende lectoraten (Innovatieve Biomonitoring, Voedselproductie in een Circulaire Economie en Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw) en bedrijfsopdrachten door HAS studenten.

De bestuurders sloten hun verwachtingen op in een tijdcapsule, om deze over 3 jaar te vergelijken met de dan behaalde resultaten. Namens HAS Hogeschool bezegelde Reggy van der Wielen hiermee de verlenging van de samenwerking.

Nieuwe uitdagingen vanaf 2022

De partners hebben samen de droom om een duurzame keten te ontwikkelen met als doelen een betere leefomgeving, een gezondere bodem en duurzame energie, logistiek en productie - met wereldwijde impact. Daarvoor willen de partners onder meer werken aan een klimaatadaptieve bodem, een natuurlijk productiesysteem en het circuleren van reststromen.

De komende 3 jaar staan er nieuwe uitdagingen op het programma, zoals de verkenning naar een logistieke corridor op het tracé van de productielocatie in Oudenhoorn naar de Rotterdamse Haven, om het transport nog duurzamer te maken. Ook de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen staat op de wensenlijst, zowel voor een duurzame vraag binnen de eigen keten als voor landbouw en biodiversiteit in de omgeving. Op naar een duurzame fritesketen.

Sustainable Development Goals

  • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
  • Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie
  • Sustainable Development Goal 3: Goede gezondheid en welzijn
  • Sustainable Development Goal 13: Klimaatactie