1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS Hogeschool en lokale Rabobanken vernieuwen en intensiveren samenwerking

HAS Hogeschool en lokale Rabobanken vernieuwen en intensiveren samenwerking

HAS Hogeschool en verschillende lokale Rabobanken hebben recent hun samenwerking vernieuwd én geïntensiveerd. Niet alleen banken uit heel Brabant maar ook uit Limburg zijn bij de samenwerking betrokken. Het doel is samen een bijdrage te leveren aan een duurzame en toekomstbestendige agrofoodsector. Onder meer het lectoraat Design Methoden in Food van Antien Zuidberg speelt binnen de vernieuwde samenwerking een grote rol. Antien geeft aan dat zij mooie aansluiting ziet op het gebied van het ontwikkelen van nieuwe tools, bijvoorbeeld op het gebied van ondernemerschap en van agrofood-design.

Waardevol voor beide partijen

Vanuit de eerdere samenwerking zijn diverse formele en organische samenwerkingsverbanden ontstaan, die beide partijen als waardevol ervaren. Dat betekent dat ze niet alleen een bijdrage leveren aan beide organisaties, maar vooral toegevoegde waarde leveren aan de agrofoodsector in Nederland en daarbuiten. Redenen te over om de samenwerkingsovereenkomst te verbeteren en actualiseren.

Werken aan de toekomst

“Wij zien van dichtbij dat de HAS werkt aan de toekomst”, vertelt Martin Houben, directievoorzitter van Rabobank ‘s-Hertogenbosch en Omstreken. “Het is een broedplaats van en voor ondernemers van de toekomst en dat zijn traditioneel weer veel van onze klanten. Door intensief samen te werken helpen we alle spelers in de sector naar een hoger niveau.”

Eén agenda

Dick Pouwels, collegevoorzitter HAS Hogeschool, beaamt het belang van de samenwerking: “Goed om samen te werken aan één agenda. We zijn allebei actief bij de vele ontwikkelingen binnen de sector. Denk aan thema’s als een duurzame wereld, de voedselvoorziening, preventieve gezondheid en duurzame energie. Dat vraagt om de handen uit de mouwen te steken en krachten te bundelen om daadwerkelijk impact te realiseren. Met gezamenlijk één agenda kunnen we belangrijke stappen zetten. Door de expliciete samenwerking met lectoraten zijn we klaar voor nieuwe thema’s. De Rabobank brengt casussen in om studenten soms letterlijk te laten proeven aan de kansen om samen de wereld een beetje beter maken. Zo kunnen we het verschil maken.”

Nieuwe en bestaande mogelijkheden

Erik Jansen, directievoorzitter van Rabobank Uden Veghel, actief bij het tegengaan van voedselverspilling en mede-ondertekenaar van het samenwerkingsdocument, is ook enthousiast. “We kunnen nu werk maken van de voordelen van korte lijntjes, snel schakelen, blijvend structureren en aandacht geven. Er is ruimte voor nieuwe en bestaande mogelijkheden. Met dit document geven we samen richting aan de samenwerking van nu en in de komende jaren.”