1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS Hogeschool en Harper Adams University sluiten nieuw Europees partnerschap

HAS Hogeschool en Harper Adams University sluiten nieuw Europees partnerschap

Collegevoorzitter Dick Pouwels van HAS Hogeschool en vice chancellor David Llewellyn van Harper Adams University uit Edgmond in Groot-Brittannië ondertekenden dinsdag 31 januari 2018 een strategische partnerovereenkomst waarmee zij officieel vastlegden de komende jaren nauw samen te werken. De ondertekening vond plaats tijdens een officieel bezoek van David Llewellyn aan HAS Hogeschool. Hij bezocht tijdens het bezoek ook de HAS Food Experience, een must-visit voor alle professionals werkzaam in de food- en agrowereld waar zo’n 200 studenten hun afstudeerproject in het food- of agrodomein presenteren.

Kennisuitwisseling

De samenwerking tussen HAS Hogeschool en Harper Adams University startte anderhalf jaar geleden al en richt zich op kennisuitwisseling op het gebied van onderzoek en onderwijs. De instellingen willen samen onderzoeksprogramma’s opzetten, docenten- en studentenmobiliteit stimuleren via gastlessen, excursies, stages en doorstuderen. Studenten van HAS Hogeschool worden bijvoorbeeld toegelaten tot de masterprogramma’s van Harper Adams. Ook ligt er een focus op het ontwikkelen van innovatieve projecten met het bedrijfsleven.

Vergelijkbare missie

“HAS Hogeschool en Harper Adams hebben een vergelijkbare missie”, zegt David Llewellyn over de aanleiding voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst. “Wij grijpen de mogelijkheid om onze samenwerking te intensiveren daarom met beide handen aan. Ook vanwege het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie is het belangrijk dergelijke lijnen te leggen. We kijken uit naar de gezamenlijke activiteiten waarmee we de agrofoodsector in onze beider landen kunnen ondersteunen.”

Krachten bundelen

Collegevoorzitter Dick Pouwels vult aan: “Met de samenwerking bundelen HAS Hogeschool en Harper Adams hun krachten en onze sterke punten op het gebied van onderzoek en onderwijs vullen elkaar goed aan. Zowel studenten als docenten zullen er veel baat bij hebben. En daarnaast willen we ook de ontwikkeling van toepaste oplossingen voor de internationale agrofoodsector stimuleren.” Dick Pouwels was in 2017 al te gast bij de Graduation Ceremonies van Harper Adams. Ook sprak hij op Harper’s jaarlijkse Learning and Teaching Conference.

Van elkaar leren

Het lectoraat lectoraat Business & Enterprise Development is nauw betrokken bij de samenwerking. Lector Wim de Koning is niet alleen visiting professor op Harper Adams, maar werkt ook met de universiteit actief aan de ontwikkeling van onderzoeksprogramma’s en business-projecten. Hij ziet niet alleen veel kansen voor de instellingen zelf en de sector, maar ook voor de studenten. Wim: “De samenwerking levert studenten van beide instellingen veel op: ze krijgen de kans binnen uitwisselingsprogramma’s, stages en een masterprogramma enorm veel van elkaar te leren.”