1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS Hogeschool en Gemeente Oss samen aan de slag in Innovatieprogramma Circulaire Verpakkingen

HAS Hogeschool en Gemeente Oss samen aan de slag in Innovatieprogramma Circulaire Verpakkingen

HAS Hogeschool werkt inmiddels al behoorlijk wat jaren op allerlei vlakken samen met de Gemeente Oss. Eén van de recente projecten waarbinnen de HAS en de gemeente partners zijn, is het Innovatieprogramma Circulaire Verpakkingen Oss. Komende maand starten 20 studenten Food Innovation en Milieukunde onder de vlag van dit programma met hun afstudeeronderzoek bij verpakkingsbedrijven.

Domingo Loth is bedrijfsadviseur op het gebied van Food en Industrie bij HAS Hogeschool en vertelt erover. “De studenten gaan in 4 groepen aan de slag. 3 projectgroepen werken aan een onderzoeksopdracht, de vierde groep richt zich op de organisatie van de Dag van de Duurzame Verpakking. Dit evenement vindt in juni 2021 voor de tweede keer plaats en wil een podium bieden aan bedrijven die innovatieve en duurzame oplossingen ontwikkelen voor verpakkingen. Netwerken, kennisdelen en inspireren zijn de pijlers van het event.”

Onderzoek

De onderzoeksopdrachten richten zich volgens Domingo op een aantal zaken. “We doen onderzoek naar verpakkingsconcepten en het gebruik van nieuwe materialen, het meetbaar maken en objectiveren van duurzaamheid én het circulair maken van de verpakkingsketen.” Er is een groot aantal bedrijven bij de opdrachten betrokken: Vetipack, Dalco, Suez, Padifood, Looman Salades, DAKA Plastic Packaging Solutions, Acket Drukkerij Kartonnage, Total Pack, Wihabo, Proplast en Ardagh.

Actueel thema

owel voor de studenten als de bedrijven is deze samenwerking waardevol. “De studenten gaan aan de slag met een actueel thema – duurzame verpakkingen – en krijgen de kans aan het werkveld te laten wat ze in hun mars hebben. Bedrijven werken graag mee aan dergelijke onderzoeksopdrachten omdat studenten open zo’n onderzoek ingaan. Ze brengen een frisse blik mee en worden niet geremd door voorkennis of bepaalde aannames. En ze worden goed begeleid door docenten die veel ervaring hebben in de verpakkingsindustrie.”

Hoge verwachtingen

HAS Hogeschool heeft hoge verwachtingen van het innovatieprogramma. Domingo: “De afgelopen 3 jaar hebben we samen met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) al enkele onderzoeken gedaan. Die richtten zich onder meer op duurzame materialen, consumentbeleving en verpakken voor online. Met het Innovatieprogramma Circulaire verpakkingen gaan we weer een stap verder. En de kennis die we ontwikkelen, brengen we zowel het onderwijs als de praktijk in. Hiermee dragen we samen bij aan de verduurzaming van de verpakkingsindustrie.” In juli worden de eerste onderzoeksprojecten geëvalueerd.

Over het innovatieprogramma

Het Innovatieprogramma Circulaire Verpakkingen is onderdeel van het  Regiodealproject Circulair Food Center in Meierijstad. In de Regio Deal Noordoost-Brabant is de ambitie uitgesproken om Meierstad en Oss te ontwikkelen tot koploper en mondiaal voorbeeld op het gebied van circulaire en innovatieve ketens van voedsel en voedselverpakkingen.