1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS Hogeschool blij met de 7 ton subsidie voor de ontwikkeling Delta Agrifood Business (DAB)

HAS Hogeschool blij met 7 ton subsidie voor ontwikkeling Delta Agrifood Business (DAB)

De gemeente Bergen op Zoom krijgt ruim 7 ton regionale subsidie voor de ontwikkeling van het Dutch Agrifood Business (DAB), het voormalige Suikerlab waarin ook HAS Hogeschool gevestigd is. HAS Hogeschool was net als het de regionale ontwikkelingsorganisatie REWIN bij de subsidieaanvraag betrokken, ondersteund door het regionale bedrijfsleven.

De subsidie wordt toegekend vanuit de zogenaamde Regiodeal-gelden en geeft een flinke impuls aan de ontwikkeling van het DAB, dat het laatste jaar al steeds meer vorm en invulling kreeg.

Ontmoetingsplaats

Wethouder Patrick van de Velden reageert in de regionale krant BN de Stem verheugd: “We gaan dit geld inzetten om de samenwerking tussen bedrijfsleven en het onderwijs in de agrofoodsector te stimuleren en te faciliteren.” Het DAB is daarin een belangrijke ontmoetingsplaats, een agrofoodcentrum waar innovaties plaatsvinden en studenten lessen volgen en aan projecten werken. Momenteel wordt er verbouwd en de verwachting is – gezien de coronamaatregelen – dat het gebouw vanaf september echt vol in gebruik is.

Activiteiten verder uitbouwen

Ook HAS Hogeschool is blij met de verkregen subsidie en de plannen die er liggen. De instelling is al enkele jaren actief in de regio. Vooral 3e en 4e jaars studenten zijn er actief in projecten samen met het werkveld. Met Royal Cosun, Lamb Weston, CZAV, Rijk Zwaan, Rabobank en ZLTO heeft de HAS al strategische partnerschappen gesloten. Daarnaast participeert de HAS in regionale netwerken en werkt samen met stichtingen als Proefmei. Dit hoopt de HAS de komende jaren verder uit te bouwen.

Flinke boost

“Momenteel zijn er ruim 40 studentprojecten in de regio gestart op vele terreinen in de sector”, zegt Godfried Hijl van het team Zuidwestelijke Delta bij HAS Hogeschool. “Deze regiodealmiddelen zijn een fantastische stimulans om dit verder uit te bouwen Daarmee krijgt de verbinding tussen de HAS en de agrofoodsector in de regio een flinke boost.”