1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS Hogeschool binnen nieuwe Regio Deal Noord-Limburg aan de slag met ontwikkeling fieldlabs

HAS Hogeschool binnen nieuwe Regio Deal Noord-Limburg aan de slag met ontwikkeling fieldlabs

De Provincie Limburg en de Regio Noord-Limburg hebben met het Rijk een akkoord bereikt over de Regio Deal Noord-Limburg. Maandag 13 juli heeft coördinerend Minister Schouten de meerjarige overeenkomst naar de Tweede Kamer gestuurd. Tevens wordt er samen met ruim 30 partners gestart met 18 concrete projecten met een investeringswaarde van € 58 miljoen euro. HAS Hogeschool is betrokken bij het thema ‘talent’ en ontwikkelt met verschillende partners een viertal fieldlabs.

In februari werd bekend dat de regio Noord-Limburg in aanmerking komt voor één van de 14 Regio Deals, een regionaal stimuleringsprogramma van het ministerie van Landbouw. In totaal stelt het Kabinet voor Noord-Limburg € 17,5 miljoen in twee tranches beschikbaar, een bedrag dat Provincie en Regio Noord-Limburg matchen en waar partners ook nog eens aanvullend op investeren. Een eerste uitvoeringsprogramma van de betrokken overheden en ruim 30 partners is 13 juli gepresenteerd.

Overeenkomst voorzien van concreet programma

De Regio Deal Noord-Limburg richt zich op gezondheid in de breedste zin van het woord, zoals gezonde land- en tuinbouw, duurzaamheid, preventie, het tegengaan van ondermijning en een gezond grensoverschrijdend ondernemersklimaat. Nu er een akkoord is gekomen op de financiering en specifieke invulling van de deal, kan gestart worden met de uitvoering. Om de brede welvaart in Nederland te versterken werken Rijk en regio nauw samen met bedrijven en organisaties. Juist in deze periode, waar de coronacrisis van invloed is op het alledaagse leven, is het belangrijk om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio. Vanuit vijf thema’s wordt hieraan gewerkt.

Talent aantrekken en behouden

HAS Hogeschool is betrokken bij het thema ‘talent’. In een unieke samenwerking tussen 5 onderwijsinstellingen, overheden en regionaal bedrijfsleven, wordt er binnen het thema ‘talent’ gestart met een viertal fieldlabs. Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin op alle kennisniveaus (mbo-hbo-wo) in een gezamenlijke leer- en praktijkomgeving aan de slag wordt gegaan met vraagstukken uit de regio Noord-Limburg en de beroepspraktijk van bedrijven. Door de sterke relatie met de praktijk en de samenwerking tussen instellingen wordt hier tevens een goede basis voor het vormgeven van om- en bijscholingstrajecten, (eu)regionale stages en arbeidsmarkttrajecten gelegd. Citaverde College, Gilde Opleidingen, HAS Hogeschool, Fontys Venlo en de Universiteit Maastricht richten 4 fieldlabs op binnen de thema´s: future farming, voeding en gezondheid, technologische innovatie & slimme logistiek en grensoverschrijdend ondernemen.

Vervolg

Met het ondertekenen van de Regio Deal en het eerste uitvoeringsprogramma wordt een belangrijke stap gezet op weg naar een gezond, vitaal en veilig Noord-Limburg. De regiodeal loopt voor de periode 2020-2023. In de eerste helft van 2021 volgt een tweede (en laatste) programma met concrete projecten. Rijk, Provincie en Regio werken in een gezamenlijke overlegstructuur samen en coördineren de voortgang en uitvoering, in nauwe afstemming met de vele partners in de regio.