1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS en Bayer versterken samenwerking om transitie naar duurzame landbouw te versnellen

HAS en Bayer versterken samenwerking om transitie naar duurzame landbouw te versnellen

HAS green academy en Bayer Crop Science geloven in een intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen om de transitie naar een duurzame land- en tuinbouw te versnellen.

De uitdaging is groot. De groeiende wereldbevolking vraagt om meer voedsel dat we met minder impact op milieu en klimaat moeten produceren. De HAS werkt al langer met Bayer hierin samen op weg naar een wereld met o.a. zo min mogelijk chemische gewasbestrijdingsmiddelen. Op dinsdag 29 november werd dat bekrachtigd in een partnerovereenkomst.

Publicatiedatum
01-12-2022

Partnerschap

Met het partnerschap gaan we onze ervaring en expertise uitwisselen in onderzoek en stages. Akker-en tuinbouwers hebben te maken met complexe uitdagingen. Zo is er noodzaak om opbrengsten op een duurzame manier te verhogen, in te spelen op weersinvloeden, bodem en water optimaal in te zetten, te zorgen voor voldoende biodiversiteit op het bedrijf én te voldoen aan de toenemende eisen van de consumenten en de keten. Om hierop in te spelen, zullen we anders gebruik moeten gaan maken van allerlei hulpbronnen en toewerken naar robuuste teelten met zo min mogelijk impact op het milieu. Het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor een duurzame landbouw waarin we o.a. toewerken naar een reductie van gewasbeschermingsmiddelen en een voortdurende kennisuitwisseling tussen alle schakels in de keten is de beste manier om deze uitdagingen te overwinnen.

 

Kennis- en dialoogplatform

We werken samen binnen o.a. de Forward Farm ‘Het Groene Hart’ in Abbenes. Een belangrijk kennis- en dialoogplatform voor een duurzame landbouw. Hier ontwikkelt Bayer samen met onze studenten, docenten en onderzoekers innovatieve oplossingen, met een duidelijke focus op verantwoord werken. Gezamenlijk brengen we het kennisniveau omhoog en geven we met elkaar vorm aan de transitie naar een duurzame wereld.