1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS betrokken bij onderzoek impact dierondersteunde interventies op honden

HAS betrokken bij onderzoek impact dierondersteunde interventies op honden

Het aantal honden dat ingezet wordt tijdens therapie of coaching sessies van mensen is de laatste 3 jaar verdubbeld. Uit onderzoek blijkt dat deze sessies vaak positieve gevolgen hebben voor de mens, echter over de impact op de hond is nog weinig bekend. HAS Hogeschool gaat dit samen met Aeres Hogeschool Dronten, Universiteit Utrecht en een aantal organisaties werkzaam in het veld van de Animal Assisted Interventions onderzoeken.

HAS onderzoek impact dierondersteunde interventies op honden

Afgelopen maand was de aftrap van project ‘Welzijn van honden bij dierondersteunde interventies’. Met dit project willen de betrokken partijen een bijdrage leveren aan het professionaliseren van bedrijven door inzicht te geven in de impact die dierondersteunde interventies op honden kunnen hebben. Daarnaast kijken ze welke waarden en normen er vastgelegd moeten worden en hoe ethische vraagstukken bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Dit onderzoek (Raak MKB) is mede gefinancierd door Regieorganaan SIA.

Mentale en fysieke effecten op honden

Honden worden steeds vaker ingezet ter ondersteuning van een therapiesessie. Hulphond Nederland, een opleidingscentrum voor hulphonden en hun baasjes, laat in 3 jaar tijd een verdubbeling zien van het aantal therapie- en coachsessies dat jaarlijks wordt aangeboden: van 2.000 sessies in 2016 naar 4.000 sessies in 2019. Deze opkomende trend herkennen de andere deelnemende organisaties ook. Prins Petfoods, Stichting Contacthond, Pets4care, Therapoot, Speelatelier, MvB Inzicht, VAAIana, de Dierenbescherming, IVA en Universiteit Utrecht willen weten wat de mentale en fysieke effecten op de honden zijn en dragen bij aan het onderzoek.

Grootschalige inventarisatie

Er zal van ruim 2500 sessies een onderbouwde inschatting gemaakt worden van de belasting voor de hond door therapeuten, begeleiders en coaches die daarvoor binnen het project worden opgeleid. Daarnaast zullen er gesprekken gevoerd worden om ethische vraagstukken, waarbij het welzijn van hond versus client centraal staat, met elkaar te delen en handvatten te bieden hoe daar mee om te gaan. Al met al zal het project met de resultaten van het onderzoek input leveren voor een gedragscode en workshops en trainingsmateriaal voor het werkveld. Het lectoraat Precision Livestock Farming van HAS Hogeschool is nauw bij het onderzoek betrokken.

 

Sustainable Development Goals

  • Sustainable Development Goal 3: Goede gezondheid en welzijn
  • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
  • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken