1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Hans Huijbers neemt afscheid als voorzitter Raad van Toezicht

Hans Huijbers neemt afscheid als voorzitter Raad van Toezicht

Hans Huijbers, de huidige voorzitter van de Raad van Toezicht van HAS green academy, treedt eind 2022 af. Na ruim 12 jaar lid te zijn geweest, waarvan de laatste 9 jaar als voorzitter, draagt hij het voorzitterschap over aan Anita Wouters. Op 15 december nam hij de voorzittershamer nog één keer ter hand. In dit artikel kijkt Hans Huijbers terug op 12 jaar Raad van Toezicht en werpt hij een blik op de toekomst.

Hans Huijbers

Welke veranderingen heb je in de sector gezien?

"Het enige constante is dat alles altijd blijft veranderen. De grootste verandering die ik in deze periode heb gezien is hoe het containerbegrip duurzaamheid langzaam in de richting groeide van volhoudbaarheid. Zijn de dingen die we doen volhoudbaar op economisch, ecologisch en sociologisch gebied? Met ander woorden: kunnen we financieel overleven? Past het bij het klimaat, ecologie, biodiversiteit en bodem? En is dit dan wat wij als mensen willen?”

Wat betekende die transitie voor de HAS?

"We gingen van een klassieke hogeschool voor akker- en tuinbouw en veehouderij naar een bredere hogeschool voor agro, food en leefomgeving. Nog wat later kwam er naast onderwijs ook steeds meer onderzoek bij en werd de zakelijke dienstverlening steeds belangrijker. Ook als Raad van Toezicht hebben we daarin een professionaliseringsslag gemaakt. We zijn steeds inhoudelijker geworden, met meer kennis en kunde in de leefomgeving, onderzoek en bedrijfservaring. Daarmee is onze adviseursrol en werkgeversrol sterk tot wasdom gekomen.”

Welke perspectieven zie je voor de toekomst van de HAS?

“Als je naar de transitie naar volhoudbaarheid kijkt, denk ik dat de HAS de onderzoekspoot verder zou kunnen versterken. Ook zie ik dat er binnen 5 jaar mondiaal een dramatische beweging op ons af komt van te weinig boeren. Hier liggen enorme kansen voor de HAS voor het oprapen. Vanuit leefomgeving, food én vanuit de agrarische sector zullen zeer intelligente, zelfstandig denkende ondernemers, boeren en tuinders opgeleid worden die weten hoe je multidisciplinair kunt ondernemen."

"Dus niet alleen op de economische as: hoe blijf ik als ondernemer volgend jaar boer en op de ecologische as: past dit bij de omgeving waar ik in zit en bij het ecosysteem? Maar vooral ook op de sociologische as: hoe zorg ik ervoor dat mensen in mijn omgeving blij zijn dat ik hun buurman ben als boer? Ik denk dat de HAS daarin heel veel te bieden heeft en ik gun het de HAS dat ze zich door ontwikkelt in die nieuwe context van volhoudbaarheid.“

De laatste vergadering zit erop. Wat nu?

“Ik heb mijn kennis en kunde ten dienste gesteld van de HAS en ik heb het met heel veel overtuiging en plezier gedaan. Vol vertrouwen draag ik het stokje over aan Anita Wouters en wens HAS green academy een hele mooie, volhoudbare, gezonde toekomst.”

De Raad van Toezicht na de laatste vergadering met Hans Huijbers als voorzitter. V.l.n.r: Susanne Görtz, Albert Vermuë, Anita Wouters, Hans Huijbers, Wim Bens en Egon Verheijden.

Raad van Toezicht