1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Groenpact Impactprijs 2023

Project over herinrichting Groene Woud wint Groenpact Impactprijs 2023

Een groep studenten van HAS green academy heeft met hun project ‘Klimaatveerkrachtig landschap – het Groene Woud’ de Groenpact Impactprijs 2023 in de categorie ‘hbo’ gewonnen. Twee van hen – Lise de Groen en Gijs van de Wiel van de opleiding Management van de Leefomgeving - hoe zij een uniek herinrichtingsplan maakten voor het Groene Woud.

Groene Woud

Het Groene Woud is een gebied van 35.000 hectare die een driehoek vormt tussen Den Bosch, Tilburg en Eindhoven. Het gebied heeft landschapselementen als bossen, moerassen, heide en agrarisch populierenlandschap. De studenten voerden het project uit in opdracht van het lectoraat Klimaatrobuuste Landschappen en de Provincie Noord-Brabant in het kader van de minor ‘Ruimteproef’.

Toekomstbestendig voor mens én natuur

“Het uitgangspunt voor de herinrichting was dat het gebied toekomstbestendig moet zijn voor mens én natuur”, leggen Lise en Gijs uit. “Het moet klimaatveerkrachtig zijn, wat betekent dat het bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering en het zichzelf kan stabiliseren met zo min mogelijk menselijk ingrijpen. Het gaat dan onder meer over extreme weersomstandigheden, te veel stikstof en de afname van biodiversiteit.”

Water, natuur en landbouw

Om een beeld te krijgen van wat hiervoor nodig is, startten de studenten met een gebiedsanalyse. Vervolgens ontwikkelden ze een visie vanuit 3 hoofdthema’s: water, natuur en landbouw. “De mens heeft het landschap de laatste 100 jaar steeds verder aangepast voor eigen gebruik zonder na te denken over de houdbaarheid van deze aanpassingen op de lange termijn. In onze visie denken we eigenlijk om: in plaats van het landgebruik als uitgangspunt te nemen en het landschap daarop aan te passen, kijken we naar hoe het landschap eruitziet en passen het landgebruik daarop aan.”

Stappenplan

Met deze manier van denken in het achterhoofd maakten de studenten een stappenplan zodat de herinrichting in fases kan worden uitgevoerd. “We onderzochten onder meer hoe het watersysteem verbeterd kan worden zodat verdroging en overstromingen worden voorkomen. Ook bekeken we hoe we verschillende natuurgebieden aan elkaar kunnen verbinden en hoe die met bufferzones beschermd kunnen worden tegen stikstof. Het is nodig de landbouw in deze zones te extensiveren. Voor de boeren in deze gebieden moeten nieuwe verdienmodellen ontwikkeld worden.”

Natuur en landbouw verweven

Het stappenplan verweeft natuur en landbouw met elkaar en dat is een belangrijke reden waarom het project de Groenpact Impactprijs heeft binnengehaald. Het project heeft niet alleen impact op klimaat en biodiversiteit, maar ook op de voedseltransitie en de toekomstbestendigheid van de agrarische sector. En het biedt alle betrokken partijen perspectief.

Inspiratiebron

Lector Ellen Weerman geeft aan dat zowel het lectoraat als de Provincie zeer tevreden is met het resultaat van het project. “De studenten hebben een goede eerste stap gezet als het gaat om hoe je een ontwerp in een gebied daadwerkelijk implementeert. Mooie ontwerpen maken is één ding, maar het moet ook uitvoerbaar zijn en alle betrokken partijen perspectief bieden. Daar hebben zij een bijzonder compleet voorstel voor gedaan. Het idee van het maken van een stappenplan wordt nu ook gebruikt in een ander herinrichtingsproject. Studenten studeren hierop af.”

Bart Boer, Lise de Groen, Tom Michielsen, Arjan Mutsaers, Guus Tijsse-Klasen, Tjester Verschuren en Gijs van de Wiel zijn met hun project ‘Klimaatveerkrachtig landschap – het Groene Woud’ genomineerd voor Groenpact Impactprijs 2023.

Bekijk de nominatievideo van het project