1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Gloednieuwe cursus Ondernemen in de Boomkwekerij

Gloednieuwe cursus Ondernemen in de Boomkwekerij

HAS Hogeschool ontwikkelde de cursus samen met WEA accountants, Alfa Accountants, Rabobank, Greenport Gelderland, Boomteeltstudieclub Opheusden en Tree Center Opheusden.

De boomkwekerijsector vormt een dynamisch onderdeel van de Nederlandse tuinbouw. Deze sector is volop in beweging en dat biedt veel kansen, maar zorgt er tegelijkertijd voor dat ondernemers een andere kennis nodig hebben van de markt, zich meer gaan focussen op afzet en flexibiliteit in productie die aansluit op marktvraag. Ook thema’s als personeel en digitalisering spelen een rol. HAS Hogeschool speelt hier samen met WEA accountants, Alfa Accountants, Rabobank, Greenport Gelderland, Boomteeltstudieclub Opheusden en Tree Center Opheusden op in door het aanbieden van de nieuwe cursus Ondernemen in de Boomkwekerij.

Bedrijven groter en complexer

Deze cursus start in september 2019 en vindt plaats in de omgeving Dodewaard/Opheusden. In dit gebied zitten veel grote boomkwekers: vaak grote bedrijven met jonge, ambitieuze ondernemers aan het roer. Veel van hen hebben groene vingers en zijn direct na het mbo gaan werken. Doordat de sector steeds verder professionaliseert worden deze bedrijven steeds groter en complexer. Ondernemers hebben nieuwe competenties nodig en zich een veelvoud aan kwaliteiten eigen maken. De cursus Ondernemen in de Boomkwekerij ondersteunt ze daarbij en helpt daarmee niet alleen de ondernemer zelf maar ook het bedrijf verder. De combinatie van individuele coaching, assessment en kennissessies moet er voor zorgen dat zowel ondernemer als bedrijf klaar zijn voor de toekomst.

Meerwaarde door samenwerking partijen

HAS Hogeschool heeft het traject samen met WEA accountants, Alfa Accountants, Rabobank, Greenport Gelderland, Boomteeltstudieclub Opheusden en Tree Center Opheusden ontwikkeld. De meerwaarde van de cursus zit ‘m dan ook juist in de betrokkenheid van al die partners: doordat dat zoveel partijen de noodzaak zien zijn er veel stimuleringsmiddelen beschikbaar én sluit het traject perfect aan bij de behoefte van de boomkwekers. Daarnaast geven de partners aan dat het van groot belang is voor ondernemers om zichzelf én hun bedrijf te blijven ontwikkelen zodat de boomkwekerijsector voorop blijft lopen. Scholing is daarbij onmisbaar.

Ondernemerschapsassessment

Er zijn 5 modules: Strategievorming, Strategische Marketing, Personeel en arbeidsmanagement, Ketenmanagement, Internationale handel en samenwerking en Financieel Management. Ook krijgen deelnemers de mogelijkheid om een ondernemerschapsassessment te doen. Er wordt gewerkt met DISC-profielen. Het geeft ondernemers inzicht in zichzelf als persoon in relatie tot zijn of haar ondernemerschapskwaliteiten. De deelnemers worden hierin gedurende het traject bijgestaan door een persoonlijke coach, die ze helpt persoonlijke uitdagingen te realiseren en de opleiding om te zetten in concrete actieplannen.

De cursus start eerst in de omgeving Dodewaard/Opheusden, daarna hopen de partners verder het land in te gaan en overal boomkwekers de kans te geven deel te nemen.

Deze cursus is mede mogelijk gemaakt door:

  • Logo WEA
  • Logo Trea Center Opheusden
  • Logo Greenport Gelderland
  • Logo Alfa
  • Logo Talentboom