1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Geo Media & Design studenten presenteren storymap Living Lab Schouwen-Duiveland

Geo Media & Design studenten presenteren storymap Living Lab Schouwen-Duiveland

Op dinsdag 19 juni j.l. organiseerde Aeres Hogeschool Almere in samenwerking met HAS Hogeschool alweer de 5e editie van het symposium Geotrends in Almere. Daar presenteerden tweedejaars studenten van de opleiding Geo Media en Design van HAS Hogeschool een storymap voor het Living Lab Schouwen-Duiveland. Op maandag 25 juni presenteerden zij op verzoek van Living Lab de storymap nogmaals in Zierikzee. Deze keer voor afgevaardigden van de gemeente, Waterschap Scheldestroom, Agrarisch Schouwen-Duiveland, HZ Zeeland, HAS Hogeschool en de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).

Storymap 'Zoet, zoute en zilte teelt'

Tweedejaars GMD-studenten Stefan de Hoop, Jacob Fischer, Kees Hoogenboom, Niek Schreurs, Dana van Balen en Suzan Jans hebben de storymap “Zoete, zoute en zilte teelt” gemaakt. De laatste 2 verzorgden de presentaties zowel in Almere als in Zierikzee. “Onze opdracht was het maken van een storymap voor de teelt op het eiland gericht op het heden, verleden en de toekomst. Dit was in opdracht van Living Lab Schouwen-Duiveland, een organisatie in Zeeland die bestaat uit gemeentes, waterschappen, bedrijven en in dit geval studenten”, aldus Dana van Balen. “De samenwerking binnen het studententeam was heel fijn. Het meest trots ben ik op het product; de storymap en op het presenteren op het symposium Geotrends in Almere.” Het presenteren aan haar toekomstige werkveld vond Dana wel erg spannend. “Maar eenmaal begonnen waren die zenuwen weg en vond ik het erg leuk om te doen!”.

Veelzijdig programma Geotrends

Op het symposium in Almere waren verscheidene gastsprekers en presentaties van 1ste, 2e en 4e-jaars Geo Media & Design-studenten van zowel HAS Hogeschool als Aeres Hogeschool. De diverse Geotrends waren te bewonderen in verschillende stands. Ook het bedrijfsleven was aanwezig en liet van zich horen in de vorm van onder andere kritische vragen.

In gesprek met het toekomstige werkveld

Doel van het symposium Geotrends was om het werkveld de aankomende generatie te laten ontmoeten en de studenten in gesprek te brengen met het werkveld. Dana: “Ik heb veel contact gehad met de aanwezigen. Door sommigen werd ik herkend na de presentatie; met hen heb ik nog een praatje gemaakt. Het leukste aan het symposium vond ik dat je met een groep mensen bent die allemaal geïnteresseerd zijn in de toekomstige geotrends wat leidt tot veel gesprekstof.”

Geotrend: de storymap

Het gebruik van story maps is een vorm, waarbij laagdrempelig allerlei gegevens (kaarten, grafieken, filmpjes) gezamenlijk gepresenteerd wordend, zodat de informatie door middel van een verhaal duidelijk gemaakt kan worden. Het is een geotrend: informatie duidelijk en aantrekkelijk presenteren.

Kennisvragen als input voor toekomstige projecten

Een medewerker van de gemeente Schouwen-Duiveland reageerde positief op de storymap: “Ik kan dit gebruiken om de problematiek van verzilting duidelijk te maken aan de betrokkenen in Schouwen-Duiveland. Na de presentatie in Zierikzee was er nog een ateliersessie waarin kennisvragen naar boven werden gehaald. Deze vragen zullen als input gaan dienen voor toekomstige projecten waarbij onder andere HAS Hogeschool en HZ Zeeland zijn betrokken. De storymap zelf zal dienen als een spreekdocument en kan de kennisvragen die leven in het Living Lab Schouwen-Duiveland naar boven halen".