1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Erwin van Geenen benoemd tot lid van het College van Bestuur van HAS Hogeschool

Erwin van Geenen benoemd tot lid van het College van Bestuur van HAS Hogeschool

Erwin van Geenen is benoemd als lid van het College van Bestuur van HAS Hogeschool. Hij start op 15 augustus 2019 en daarmee is het college, dat naast Erwin bestaat uit Liz Chermin (lid) en Dick Pouwels (voorzitter), weer voltallig en klaar voor de toekomst. Erwin is nu nog directeur bedrijfsvoering bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en neemt als collegelid onder meer de portefeuille bedrijfsvoering op zich.

Sterke ontwikkeling

Als HAS Hogeschool hebben we de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt: we  zijn gegroeid naar ruim 3800 studenten in Den Bosch en Venlo en we behoren tot de top 3 van de beste hogescholen in Nederland. Ons onderwijs en onderzoek richt zich sterk op de dagelijkse praktijk, het echte leven. Kennis en ervaring van professionals combineren we met de frisse blik van onze studenten. We hebben een stevige ambitie: van iedereen die zich aan ons verbindt, verwachten we dat ze bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken gelinkt aan de sector agro, food en leefomgeving. Een ambitie waar we onze pijlen de komende jaren vol op blijven richten. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk focuspunt: niet alleen binnen het onderwijs en onderzoek, maar ook binnen onze bedrijfsvoering.

Versterken en verduurzamen bedrijfsvoering

Juist al die ontwikkelingen in combinatie met onze ambitie maakt dat het van groot belang was voor de HAS om het College van Bestuur weer voltallig te krijgen, geeft Hans Huijbers, voorzitter van de Raad van Toezicht aan. “We zijn blij met de komst van Erwin. De komende jaren zetten we niet alleen in op het behouden en verder ontwikkelen van het hoge niveau van onderwijs en onderzoek binnen de HAS, maar zetten we ook in op het versterken en verduurzamen van onze bedrijfsvoering. Met Erwin halen we iemand in huis met veel ervaring op het gebied van zowel besturen als bedrijfsvoering en we hebben er veel vertrouwen in dat hij de organisatie naar een hoger niveau kan tillen.”

Nieuwe uitdaging

Erwin van Geenen uit zal binnen het College van Bestuur onder meer verantwoordelijk zijn voor de portefeuille Bedrijfsvoering. Erwin werkte de afgelopen 15 jaar bij Universitair Medisch Centrum Utrecht, sinds 2012 als directeur bedrijfsvoering. Daarnaast is hij lid van de Raad van Toezicht van de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia en van Medez. Hij studeerde onder meer Cognitieve Artificiële Intelligentie aan de Nijmegen University en haalde een PhD Business aan Nyenrode University.

Signatuur

Erwin kijkt ernaar uit om te starten bij HAS Hogeschool. “HAS Hogeschool heeft een sterke signatuur: HAS is dé hogeschool voor agro, food en leefomgeving in Zuid-Nederland, heeft persoonlijke benadering en een hoge intrinsieke motivatie om innovatieve, real-life oplossingen te vinden voor concrete problemen. De afgelopen jaren heeft HAS Hogeschool een sterke groei doorgemaakt. Er ligt de behoefte om de organisatie verder te professionaliseren. Daar zie ik de uitdaging: hoe kunnen we, met behoud van de eigen signatuur van de HAS, de organisatie verder ontwikkelen en voorbereiden op toekomstige uitdagingen. Ik ervaar het als een voorrecht om hieraan bij te dragen en van zo’n mooie organisatie deel te gaan uitmaken.”

Samen aan de slag

“Met Erwin in het bestuur hebben we weer een compleet en complementair team”, zegt voorzitter Dick Pouwels. “We kunnen op volle kracht vooruit en samen werken aan onze mooie HAS Hogeschool. Dat is belangrijk: onze sector is bezig met een geweldige transitie. Op meerdere sporen: kringlooplandbouw, gezonde voeding, klimaat en energie, gezonde leefomgeving zijn thema’s waar grote opgaves liggen. De HAS speelt in die transities een belangrijke rol. Door jongeren op te leiden die snappen waar die opgaves over gaan en zich eigenaar voelen van die transities. En door bedrijven te helpen met hun innovaties door ons onderzoek. Daar aan te mogen bijdragen is een geweldige opgave.”

Over Erwin van Geenen

Erwin van Geenen (1971) studeerde o.a. Cognitieve Artificiële Intelligentie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Internationale Economie aan de School of Advanced International Studies (SAIS) van de Johns Hopkins University, Washington, D.C. in de Verenigde Staten. In 2004 behaalde hij een PhD aan Nyenrode Business University.

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Na een korte loopbaan bij het Ministerie van Economische Zaken, is Van Geenen in 2000 overgestapt naar de business unit Zorg van Achmea als wetenschappelijk onderzoeker. De afgelopen 15 jaar heeft hij verschillende functies bekleed binnen het Universitair Medisch Centrum Utrecht, waarvan de laatste acht jaar als directeur bedrijfsvoering. De laatste twee jaar heeft hij deze functie uitgeoefend binnen het Onderwijscentrum van het UMC Utrecht. In deze rol was hij tevens directeur van de Medische Faculteit van de Universiteit Utrecht. Dr. Van Geenen is meer dan 10 jaar actief in Raden van Toezicht van onderwijsorganisaties, op dit moment bij de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia en Medez.