1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Egerton University en HAS Hogeschool ondertekenen Memorandum of Understanding

Egerton University en HAS Hogeschool ondertekenen Memorandum of Understanding

Professor Rose A. Mwonya (Vice Chancellor) en Professor Alexander K. Kahi (Deputy Vice Chancellor Academics) van Egerton University in Kenia en collegevoorzitter Dick Pouwels en docent Marjo Baeten van HAS Hogeschool tekenden op 28 september een Memorandum of Understanding (MoU) voor verdere samenwerking tussen Egerton University en HAS Hogeschool. Vanuit Egerton University waren daarbij ook Mr. Wilson Munene Karimi (Director Incubation Centre – CoELIB) en Mr. George O. Ombele (Personal Assistant Vice Chancellor) aanwezig.

Ontstaan samenwerking

De samenwerking met Egerton komt voort uit een Nuffic-project gericht op kennisuitwisseling en hulp bij het opzetten van een incubator met als doel startende ondernemingen te ondersteunen en zo de Livestock Value Chain te versterken. HAS Hogeschool is samen met enkele andere partijen bij het project – dat nog tot 2020 doorloopt - betrokken. Maarten van Eeuwijk, Marjo Baeten, Gert-Jan Duives en Dick Pouwels van HAS Hogeschool legden de basis voor de samenwerking, onder meer tijdens een recente missie naar Kenia waarbij ze diverse partijen bezochten en mogelijke ontwikkelingen en kansen bespraken.

Activiteiten de komende tijd

Met de ondertekening van deze MoU gaat HAS Hogeschool de samenwerking met Egerton nog verder versterken en uitbouwen. Er staan verschillende activiteiten op stapel, zoals het inzetten van onze expertise voor de verdere ontwikkeling van een incubator bij Egerton University gericht op de ondersteuning van jonge ondernemers bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf, studentuitwisseling, HAS-docenten die in Kenia een Tailor-made-Training verzorgen en Keniaanse docenten die naar de HAS komen voor het volgen van een cursus via HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen.

Manier van werken interessant

De manier van werken van de HAS - veel intensief contact met het bedrijfsleven en intensieve betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het onderwijs - zijn aspecten waarvoor Egerton veel interesse heeft. Zij willen hierover doorpraten en kijken hoe zij dit kunnen implementeren in hun instelling. HAS Hogeschool kan hierbij advies geven en ondersteuning bieden.

Financiering

HAS Hogeschool en Egerton werken samen aan het indienen van een subsidieaanvraag via het Orange Knowledge Program (OKP - NUFFIC) en ook via SHAEA (Strengthening Higher Agricultural Education in Africa) wordt er gekeken voor extra financiering voor het verder uitbouwen van dit project.