1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Eerste resultaten onderzoek naar verdienvermogen bij kringlooplandbouw

Eerste resultaten onderzoek naar verdienvermogen bij kringlooplandbouw

Onderzoeken hoe we het verdienvermogen van boeren die kringlooplandbouw bedrijven kunnen vergroten. Dat is de centrale vraag van het onderzoeksprogramma Kennis voor Verdienvermogen. Het lectoraat Future Food Systems van HAS green academy is een van de consortiumpartners. Op 22 juni presenteerden docentonderzoekers en studenten tijdens een symposium de eerste resultaten van het project.

De basis van de transitie naar een duurzaam voedselsysteem is de boer.

Duurzaam verdienvermogen

“De basis van de transitie naar een duurzaam voedselsysteem is de boer,” vertelt lector PJ Beers tijdens de opening van het symposium. “Deze wordt geacht om te schakelen naar andere, duurzamere, vormen van landbouw. Maar in het huidige speelveld kan het verdienvermogen van een duurzame boer vaak niet concurreren met dat van een conventionele boer.” Het zet de toon van de rest van de dag: Op wat voor manieren kunnen we het businessmodel van een duurzame boer verbeteren en hoe kunnen we een systeemcontext creëren waar dit businessmodel goed in werkt?

Kritische succesfactoren

Ondertussen zijn een drietal kritische succesfactoren geïdentificeerd om het verdienvermogen te kunnen vergroten. In een drietal workshops hebben onderzoekers en studenten deze gepresenteerd en konden deelnemers hierna de dialoog erover aan gaan. Het verdienvermogen kan worden vergroot door toekenning van andere waarden op het boerenerf; door duurzaamheidsdiensten te verkopen in de keten; en door samen te werken in publieke gebiedsgerichte aanpakken.

De toekomst

Daarnaast werd besproken hoe het komende jaar eruit komt te zien. Niet alleen zullen deze drie factoren verder uitgediept worden, ook zullen er eerste modellen ontwikkeld worden waarmee boeren kunnen rekenen aan deze nieuwe mogelijkheden voor hun verdienvermogen. Ook wordt aan de hand van een aantal specifieke casussen bepaald aan welke voorwaarden het systeem moet gaan voldoen om dit mogelijk te maken.

Vragen?

Sustainable Development Goals

  • Sustainable Development Goal 2: Geen honger
  • Sustainable Development Goal 8: Eerlijk werk en economische groei
  • Sustainable Development Goal 11: Duurzame steden en gemeenschappen
  • Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie
  • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken