1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Docentonderzoeker Martin Perescis promoveert met onderzoek vroege factoren ontwikkeling epilepsie

Docentonderzoeker Martin Perescis promoveert met onderzoek vroege factoren ontwikkeling epilepsie

Docentonderzoeker Martin Perescis van de opleiding Toegepaste Biologie is op 10 februari 2022 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen met een onderzoek naar vroege factoren in de ontwikkeling van epilepsie. 12 studenten van HAS Hogeschool hebben de afgelopen jaren actief bijgedragen aan het onderzoek.

Martin Perescis promoveert

Martin Perescis studeerde in 2008 aan de Radboud Universiteit Nijmegen af bij de vakgroep Biologische Psychologie. Later bij HAS Hogeschool leerde hij als docent studenten Toegepaste Biologie de fijne kneepjes van het onderzoeksvak. Na verloop van tijd ging het echter kriebelen: hij wilde graag zelf weer onderzoek doen. Die mogelijkheid kwam er via de Promotiebeurs voor Leraren van NWO.

Onderzoekservaring opdoen

De Promotiebeurs voor Leraren biedt docenten die willen promoveren ondersteuning bij hun promotieonderzoek en het schrijven van een proefschrift. De onderzoekservaring die ze zo opdoen zorgt er indirect voor dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert en de aansluiting tussen universiteiten en andere scholen – niet alleen het hbo maar ook het mbo en vo – versterkt wordt. Daarnaast is het een stimulans voor docenten om zichzelf verder te ontwikkelen als expert op een bepaald gebied.

Foto's gemaakt door: Theo Hafmans

Mooie output

Martin vertelt dat de promotie veel heeft opgeleverd. “Voor mijzelf én voor de HAS. Ik heb mijn schrijfvaardigheden verbeterd en veel artikelen gepubliceerd. En ik heb mijn netwerk flink vergroot onder meer door deel te nemen aan congressen. Ook hebben in totaal 17 studenten actief aan het onderzoek bijgedragen via stages, projecten en congresbezoek: 12 studenten van de HAS, 4 van de Radboud Universteit en 1 van de UvA. Eén van de studenten is zelfs co-auteur van een van de artikelen die ik gepubliceerd heb. Maar er zijn ook talloze studenten die zijdelings betrokken waren, een dagje meekeken, een college over het onderwerp volgden etc.”

Foto: Lector Lenny van Erp van HAS Hogeschool was lid van de promotiecommissie en opponent tijdens de verdediging.

Epilepsie en biologie

Martins onderzoek gaat over vroege factoren in de ontwikkeling van epilepsie. Hij bouwde hiermee voort op zijn afstudeeronderzoek. Het is niet een onderwerp waarbij je meteen aan de HAS denkt, maar de aansluiting is er wel degelijk. "Ik wil in mijn proefschrift helderheid verschaffen over de bijdrage van het interne milieu - en vroege manipulatie hiervan - aan de ontwikkeling van epileptische aanvallen. Omdat het gaat om hersenfysiologie en vanwege het werken met proefdieren (ratten), sluit mijn onderzoek goed aan bij Toegepaste Biologie.”

Foto: Martin met paranimfen Tom Vingerhoets (collega HAS Hogeschool) en Nienke Flipsen (oud-student Toegepaste Biologie en co-auteur van een van Martins artikelen).

Sustainable Development Goals

  • Sustainable Development Goal 3: Goede gezondheid en welzijn
  • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
  • Sustainable Development Goal 15: Leven op het land
  • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken