1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Docenten Duco & Paul aan het woord: cursus Sturen met bodem en water in groene projecten

Docenten Duco & Paul aan het woord: cursus Sturen met bodem en water in groene projecten

Groene ruimtes spelen een cruciale rol in ons dagelijks leven en de gezondheid van onze leefomgeving. Maar hoe kunnen we deze ruimtes op een duurzame en effectieve manier beheren en ontwikkelen? Dit is precies waar de cursus 'Sturen met bodem en water in groene projecten' bij HAS green academy om draait. Twee van onze docenten, Duco de Vries en Paul van der Donk, delen hun ervaringen en inzichten over deze cursus met jou.

Maak kennis met de docenten

Duco de Vries

"Ik ben Duco de Vries, docent bij de opleiding Management van de Leefomgeving," begint Duco. "Ik geef lessen in bodem, water en klimaat." Met vijf jaar ervaring bij het ingenieursbureau van gemeente Amsterdam, waar hij zich richtte op klimaatadaptatie en stedelijke projecten, heeft Duco een schat aan praktijkkennis die hij in zijn lessen verwerkt. "Mijn ervaring advisering in groene stedelijke omgevingen vormt de basis voor mijn bijdrage aan deze opleiding," zegt hij. "Ik wil mijn studenten helpen om te begrijpen hoe ze het bodem- en watersysteem optimaal kunnen benutten voor duurzame groene projecten."

Paul van der Donk

Paul van der Donk voegt eraan toe: "Ik ben ook docent aan de Management van de Leefomgeving en mijn specialisatie is de groene ruimte, met name het beheer daarvan." Met een achtergrond in groenbeheer bij verschillende gemeenten, brengt Paul een praktische invalshoek naar de cursus. "Mijn ervaring met het beheer van groene ruimtes helpt studenten om te leren hoe ze deze effectief kunnen beheren en optimaliseren," legt hij uit. "Het is belangrijk om te begrijpen hoe het bodem- en waterysteem bijdraagt aan gezonde groene ruimtes."

Publicatiedatum
11-07-2024

Waarom deze cursus?

"Deze cursus legt de relatie tussen bodem, water en het ecosysteem”, aldus Paul. “Je moet op alle drie sturen om gezonde groene ruimtes te creëren. Vaak wordt er alleen gekeken naar wat boven de grond zichtbaar is, zonder rekening te houden met wat zich in de ondergrond afspeelt. Deze eenzijdige kijk willen we in de cursus doorbreken. De focus ligt op het hele plaatje en de interactie tussen verschillende elementen, wat deze cursus onderscheidt van andere opleidingen. 

Duco legt verder uit: "Groen aanleg wordt vaak gedaan vanuit een kijk op maakbaarheid, wat erin resulteert dat het groen niet altijd op een gezonde manier bijdraagt aan het ecosysteem. Bijvoorbeeld, bomen blijven vaak klein omdat ze niet optimaal worden aangelegd." Hij benadrukt dat de cursus inzicht geeft in de wisselwerking tussen bodem, water en groen. "Door deze cursus te volgen, krijgen mensen de tools om groen op een duurzame manier aan te leggen en te waarderen." Duco en Paul zijn het erover eens dat de samenwerking en de praktijkgerichte aanpak er ook voor zorgen dat deze cursus uniek is.

Ik kijk ernaar uit om samen te werken met mensen uit het werkveld en hun praktijkvoorbeelden te bespreken. Het is geweldig om te zien hoe de kwartjes vallen bij studenten wanneer ze de theorie toepassen op echte situaties.
Duco de Vries
Docent cursus Sturen met bodem en water in groene projecten

Een oproep aan toekomstige cursisten

Duco en Paul geven aan dat deze cursus waardevol is voor iedereen die betrokken is bij het beheer en de aanleg van groene ruimtes. "Veel kennis over de relatie tussen bodem, ecologie  en aanleg en beheer is vrij nieuw," zegt Duco. "Dus het is geen schande dat je het nog niet weet. Deze cursus helpt je om je vakgebied te verbreden en beter toe te passen in je werk."

Paul sluit af: "We hebben meer biodiversiteit en gezond groen nodig als oplossing voor veel maatschappelijke problemen. De vraag naar kennis op dit gebied groeit, dus het is relevant voor iedereen om zich hierin te verdiepen en te verbreden."

Ben jij geïnteresseerd in het optimaliseren van groene ruimtes en het begrijpen van de cruciale rol van bodem en water in deze processen? Dan is de cursus ‘Sturen met bodem en water in groene projecten’ iets voor jou. Meld je aan en ontdek hoe je een verschil kunt maken in de groene ruimte van morgen.

Klik hier voor meer informatie over deze cursus