1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. De Spijsbereiders, Den Elshorst, Darling Ingredients en Bosgroep Zuid-Nederland winnen HAS Awards 2018

De Spijsbereiders, Den Elshorst, Darling Ingredients en Bosgroep Zuid-Nederland winnen HAS Awards 2018

Voor de 7e keer werd op 14 juni bij HAS Hogeschool het jaarlijkse HAS Year Event gehouden mét de uitreiking van de HAS Awards in 4 categorieën: Jong & Ondernemend, Duurzame samenwerking Non-profit, MKB en Grootbedrijf. De winnaars zijn respectievelijk de Spijsbereiders, Den Elshorst, Darling Ingredients en Bosgroep Zuid-Nederland. De uitreiking werd omlijst door een kennisexpositie van afstudeeropdrachten van studenten van HAS Hogeschool en 3 kennissessies door lectoren. Hoofdspreker was Marijn Frank, bekend van de Keuringsdienst van Waarde en de documentaire Vleesverlangen. Ruim 300 studenten, medewerkers en externe relaties van HAS Hogeschool bezochten het event.

Winnaar categorie Jong & Ondernemend: De Spijsbereiders

Roland van Balen en Peter Derks van geloven in eigenheid en ándere concepten

Roland van Balen en Peter Derks uit Den Bosch ontmoetten elkaar op de opleiding Food Innovation en het klikte meteen. Ze hebben beiden een horeca-achtergrond en volgden de specialisatie Food Design én het afstudeertraject Topklas Ondernemen. Ze startten binnen dit traject het bedrijf de Spijsbereiders en ontwikkelden inmiddels verschillende eigenzinnige concepten en producten zoals de Fantosti en pop-up restaurant Anderhalf. Fantosti is volgens Roland van Balen en Peter Derks de beste tosti die ze konden maken: met goed brood, mooie ingrediënten, uitgesproken smaken en met liefde belegd. Pop-up restaurant Anderhalf is een prestigeproject waarmee ze kunnen laten zien wat ze in huis hebben. Het uitgangspunt van de Spijsbereiders? Ze geloven in eigenheid en concepten die anders durven te zijn.

Winnaar categorie Duurzame Samenwerking MKB Den Elshorst

Studenten onderzoeken weidevarkensbedrijf in het kader van de Green Deal Natuurinclusieve Varkenshouderij

Den Elshorst is een verbreed boerenbedrijf met ongeveer 400 weidevarkens waar verblijfsrecreatie en dagrecreatie gericht op het buitenleven centraal staan. Den Elshorst is het eerste bedrijf in Nederland dat van de overheid mag experimenteren met het uitscharen van varkens op andere terreinen dan die van henzelf, in dit geval in het bos. In maart 2017 werd deze afspraak vastgelegd in een Green Deal Natuurinclusieve Varkenshouderij en ondertekend door het ministerie van Economische Zaken, de provincie Noord-Brabant, ZLTO, HAS Hogeschool en Gemeente Hilvarenbeek. Studenten van alle leerjaren en van verschillende opleidingen van HAS Hogeschool doen onderzoek op weidevarkenshouderij. De opdrachten vallen binnen het programma ‘Natuurlijk Boeren’, een community van partners die willen bijdragen aan het mogelijk maken van natuurinclusieve landbouw.

Winnaar Categorie Duurzame Samenwerking Grootbedrijf: Darling Ingredients

Studenten werken aan projecten rondom vleestoepassingen

Darling Ingredients is een wereldspeler in de innovatieve en duurzame verwerking van specifieke organische reststromen en dierlijke bijproducten met het doel hieraan toegevoegde waarde te geven. HAS Hogeschool werkt al enkele jaren op verschillende manieren samen met Darling Ingredients via afstudeeropdrachten, adviestrajecten, in company-opleidingen, gastcolleges, stages, excursies en onderwijsopdrachten. Ook maakt Darling Ingredients voor onderzoek regelmatig gebruik van de voedingsmiddelenhal bij HAS Hogeschool. Darling Ingredients International, een van de divisies van Darling Ingredients, werkt continu aan het opwaarderen van de grondstofstromen die bij het bedrijf binnenkomen tot een niveau waarop ze iets extra’s kunnen bieden aan in dit geval vleesproducten. Verschillende stagiaires hebben hier de afgelopen jaren aan meegewerkt.

Winnaar Categorie Duurzame Samenwerking Non-profit: Bosgroep Zuid-Nederland

Studenten onderzoeken de Beegder- en Hornerheide

Bosgroep Zuid-Nederland is een onafhankelijke coöperatieve vereniging van en voor eigenaren van bos- en natuurterreinen. Ze adviseren en ondersteunen leden bij het duurzaam ontwikkelen, beheren en in stand houden van bos en natuur. De samenwerking met HAS Hogeschool is tweeledig waarbij beide organisaties profiteren van de aanwezige deskundigheid en mogelijkheden. Aan de ene kant verzorgt Bosgroep Zuid-Nederland excursies en gastcolleges voor HAS-studenten. Aan de andere kant doen studenten onderzoeksprojecten en lopen stage bij de Bosgroepen. Een voorbeeld van een project is het onderzoek dat studenten doen op de Beegder- en Hornerheide. Binnen dit gebied onderzoeken studenten de terreinen van verschillende eigenaren met een grote verscheidenheid aan verschillende biotopen op het voorkomen van waardevolle natuur, belangrijke soorten en waardevolle landschapselementen.