1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. De Hippische Monitor 2021 is uit: focus op aangaan van dialoog

De Hippische Monitor 2021 is uit: focus op aangaan van dialoog

De Hippische Monitor 2021 van HAS Hogeschool is uit. De 10e uitgave van het rapport verscheen afgelopen vrijdag en valt in de bus bij alle abonnees van De Hippische Ondernemer. De Hippische Monitor is samengesteld uit verschillende onderzoeken die HAS Hogeschool jaarlijks in samenwerking met het Trendpanel Paard uitvoert en bijeenbrengt. De focus ligt dit jaar op de kracht van het aangaan van de dialoog om te depolariseren.

De belangrijkste boodschap aan hippisch Nederland is: communiceer proactief over de thema’s die de ‘gewone’ Nederlander belangrijk vindt. Dit zijn het welzijn van het paard en de band die je opbouwt met een paard. De band met hun paard is al jaren de belangrijkste reden waarom mensen actief zijn in de hippische sector. De hippische wereld heeft een duidelijke opdracht om aan de buitenwereld te laten zien wat de kracht en de waarde van het omgaan met paarden is.

Respect voor elkaar

De afgelopen jaren is de hippische sector veel diverser geworden en dat leidt ook intern tot polarisering. Respect voor elkaars zienswijzen en het omarmen van de verschillen vormen de basis voor een stevig fundament. Zolang de hippische sector kan blijven zien dat de overeenkomsten binnen de hippische sector zoveel groter zijn dan de verschillen kunnen we samen werk maken van onze nummer één prioriteit voor het behouden van draagvlak: dierwelzijn.

Welzijn

Het garanderen van het dierwelzijn moet de belangrijkste prioriteit zijn van de hippische sector, maar dat betekent niet dat alle paardenhouders in hetzelfde keurslijf gewrongen moeten worden. Verschillende paardenhouders hebben verschillende visies op wat welzijn is. De belangrijkste eis hierbij aan paardenhouders is dat zij zich blijven verdiepen in hoe paardenwelzijn het beste geborgd kan worden. Daarnaast kan de ontwikkeling van een ethisch kompas zichtbaar maken dat de hippische sector werk maakt van dierwelzijn.  

Net echte mensen

Een van de onderzoeken waar de Hippische Monitor op gebaseerd is, is het Nationaal Ruiteronderzoek van HAS Hogeschool. Het Nationaal Ruiteronderzoek 2021 richtte zich op het winkelgedrag van paardensporters. In totaal hebben 558 respondenten de enquête ingevuld. De belangrijkste conclusie is dat paardensporters net ‘gewone’ Nederlanders zijn. Ze zijn iets impulsiever en wat onzekerder over hun aankopen. Ook zijn paardensporters wat merkgerichter, kwaliteits- en milieubewuster dan ‘gewone’ Nederlanders. In de groep paardensporters zijn er twee klantsegmenten te onderscheiden: trendy Brandy en bewuste Mustie.

Onderzoeken

De volgende onderzoeken zijn in de Hippische Monitor bijeengebracht:

- Onderzoek Publieke Opinie 2019, Trendpanel
- Nationaal ruiteronderzoek 2021, HAS Hogeschool
- Nationaal ruiteronderzoek 2019, HAS Hogeschool
- Branchemonitor Paardenhouderij, ABAB Accountants en Adviseurs

- DuBois, C., Nakonechny, L., Derisoud, E., & Merkies, K. (2018). Examining Canadian Equine Industry Participants' Perceptions of Horses and Their Welfare. Animals. 8(11), 201.

- Torcivia C, & McDonnell S. (2021) Equine Discomfort Ethogram. Animals. 11(2):580.

- Merkies, K.; Franzin, O. (2021) Enhanced Understanding of Horse–Human Interactions to Optimize Welfare. Animals. 11: 1347.

- Jones McVey, R. (2021) An Ethnographic Account of the British Equestrian Virtue of Bravery, and Its Implications for Equine Welfare. Animals. 11: 188.

- Yarnell K, Hall C, Royle C, Walker SL. (2015) Domesticated horses differ in their behavioural and physiological responses to isolated and group housing. Physiology & Behaviour. 143:51-7.