1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. De Hippische Monitor 2020 is uit: meerwaarde door eigenwaarde

De Hippische Monitor 2020 is uit: meerwaarde door eigenwaarde

De Hippische Monitor 2020 van HAS Hogeschool is uit. De 9e uitgave van het rapport verscheen op vrijdag 30 oktober 2020. In een jaar waarin alles anders is, geldt dat ook voor de Hippische Monitor. De focus ligt dit jaar op het benutten van de eigenwaarde van de sector.

Horse Event is geannuleerd, daarom valt de Hippische Monitor dit jaar in de bus bij alle abonnees van De Hippische Ondernemer. Dat betekent een enorme stijging van de oplage. De Hippische Monitor is samengesteld uit verschillende onderzoeken die HAS Hogeschool jaarlijks in samenwerking met het Trendpanel Paard uitvoert en bijeenbrengt. 

Band met het paard belangrijk

De band met hun paard is al jaren de belangrijkste reden waarom mensen actief zijn in de hippische sector. In het Nationaal Ruiteronderzoek van dit jaar heeft HAS Hogeschool meer licht geworpen op wat nou een goede band is, en hoe die band versterkt kan worden. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn dat het belangrijkste aspect van de band ‘vertrouwen’ is en dat het profiel van de ruiter invloed heeft op wat een ruiter belangrijk vindt in die band.

Waarde van omgaan met paarden laten zien

Deze verschillen in het belang van de verschillende aspecten van de band wordt in de hippische wereld vaak aangegrepen om openlijk te twijfelen aan de oprechtheid van de band die een ander met zijn paard voelt. De hippische wereld heeft een duidelijke opdracht om aan de buitenwereld te laten zien wat de kracht en de waarde van het omgaan met paarden is. En de interne verdeeldheid over de oprechtheid van de band doet afbreuk aan de kracht van die boodschap.

Welzijn van paarden borgen

Het publieke opinieonderzoek uit 2019 benadrukt ook het belang van welzijn. Nederland vindt het houden van paarden prima, zolang de paardensector het welzijn van paarden borgt. De borging is nu geregeld door middel van zelfregulering. En daar is draagvlak voor onder Nederlanders. Het is de opdracht aan de sector om dat draagvlak te behouden: draag uit dat welzijn een prioriteit is en maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn om het belang dat je hecht aan welzijn zichtbaar en meetbaar te maken.

Diervriendelijke innovaties

Welzijn was ook een speerpunt in het onderzoek ‘Het gat in de markt’ van HAS Hogeschool. In dit onderzoek worden kansen voor diervriendelijke innovaties om de sportprestaties van het paard te verbeteren in beeld gebracht. Uit een enquête onder 203 ruiters blijkt dat ruiters vooral op zoek zijn naar hulp op het gebied van training, voeding en hun eigen fysieke en mentale gesteldheid.

Onderzoeken

De volgende onderzoeken zijn in de Hippische Monitor bijeengebracht:

- Onderzoek Publieke Opinie 2019, Trendpanel
- Nationaal ruiteronderzoek 2020, HAS Hogeschool
- Innovatie onderzoek, HAS Hogeschool
- Branchemonitor Paardenhouderij, ABAB Accountants en Adviseurs