1. Home
 2. Meer HAS
 3. Nieuws
 4. Cursus Datagedreven werken van start

Cursus Datagedreven werken: Waarom je eerst de echte vraag moet kennen

Op 14 december gaat de cursus Datagedreven werken bij maatschappelijke opgaven van start. Een cursus voor data- en informatiespecialisten, waarin je leert om een opdrachtgever beter te begeleiden en adviseren bij een dataproject rondom maatschappelijke thema's. Bijvoorbeeld op thema's als de energietransitie, biodiversiteit en wateroverlast.

mensen rondom datadashboard

Het proces van data omzetten naar waardevolle informatie is bij datagedreven werken natuurlijk een wezenlijk aspect. Dat is de taak van de data- of informatiespecialist. Maar, dan moet hij of zij wel duidelijk hebben wat de opdrachtgever, in dit geval vaak de beleidsmedewerker of manager, precies zoekt.

Aan de slag met toepasbare informatie

Als onderdeel van het cursusprogramma zoomen we daarom ook specifiek in op het achterhalen van de vraag achter de vraag. Hoe doe je dat? We gaan aan de slag met vragen als:

 • Welke vraag heeft de beleidsmedewerker?
 • Welke inzichten wil de beleidsmedewerker verkrijgen?
 • Wat gaat de opdrachtgever doen met de resultaten?
 • Hoe organiseer je verantwoording, transparantie, “uitleg” aan diverse belangengroepen?
 • Wat is de context?
 • Welke expertises ga je betrekken om relevante informatie boven water te krijgen?

Daarnaast richt de cursus zich op het beter leren begrijpen van de context en het (ethisch) matchen van data met de vraag.

Tijdens de cursus is er dus veel aandacht voor het proces. Docent van de cursus Marien de Bakker, geeft alvast een voorproefje.

Niet te snel in de actiestand

Als ruimtelijk informatiespecialist of dataspecialist zorg je voor resultaten en visualisaties voor je opdrachtgever. Je opdrachtgever, beleidsmedewerker of manager, heeft uiteraard niet dezelfde datakennis als jij, maar kent daarentegen de context beter. Er wordt niet voor niets vaak gezegd dat je als dataspecialist “dezelfde taal moet leren spreken”. Want uiteindelijk wil je resultaten en visualisaties maken die goed aansluiten bij de wensen van de opdrachtgever, waardoor er beter verbanden kunnen worden gelegd en beleid kan worden vormgegeven op basis van betrouwbare bronnen. Het is dus essentieel om goed te begrijpen wat de opdrachtgever wil, alsook waarom.

Het klinkt misschien eenvoudig, en toch gaat het hier nog vaak mis. De opdrachtgever stelt een vraag en de dataspecialist gaat ermee aan de slag. Maar begrijp je goed wat de opdrachtgever met deze informatie wilt gaan doen? Wat is de context en welke expertises moet je betrekken om relevante informatie boven water te krijgen?

Marien ziet ook dat veel dataspecialisten de neiging hebben om de opdracht veel specifieker in te vullen dan de beleidsmedewerker vraagt en nodig heeft. Met miscommunicatie en slecht aansluitende resultaten en visualisaties tot gevolg.

Ga niet te snel in de actiestand, maar stel eerst vragen.
Marien de Bakker

Leer de context kennen

Dat kan – en moet – anders. Maar hoe? Volgens Marien is het belangrijk dat je de context begrijpt, zodat je de echte vraag scherp krijgt, waarmee je (ethisch) aan de slag gaat. Stap een is dus het beter begrijpen van de context. Dat kun je doen door bijvoorbeeld een beleidsstuk lezen. Welke belangen en aspecten spelen een rol? Welke expertises ga je betrekken om relevante informatie boven water te krijgen? Zorg dat je begrijpt waar het over gaat en welke informatie jij nodig hebt voor je opdracht.

Stel vragen

Vervolgens is het belangrijk om de echte vraag te achterhalen. Marien  adviseert om door te vragen. Stel je opdrachtgever vragen als:

 • Wil je een overzicht?
 • Zoek je een specifiek antwoord?
 • Wil je een oplossing laten bouwen? 
 • Wat voor besluit wil je eigenlijk laten nemen? 

Probeer zo specifiek als mogelijk te krijgen wat de opdrachtgever wil bereiken met het resultaat of de visualisatie.

Hiermee, en nog veel meer, ga je aan de slag tijdens de cursus.