1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. CRV vernieuwt handboek ‘Beslissen van kalf tot koe’: collegevoorzitter Dick Pouwels van HAS Hogeschool spreekt op online boekpresentatie

CRV vernieuwt handboek ‘Beslissen van kalf tot koe’: collegevoorzitter Dick Pouwels van HAS Hogeschool spreekt op online boekpresentatie  

CRV heeft het veel gehanteerde handboek ‘Beslissen van kalf tot koe’ vernieuwd en opnieuw uitgebracht. Op 1 oktober presenteerde de coöperatie voor rundveeteelt het boek via een online boekpresentatie. Collegevoorzitter Dick Pouwels van HAS Hogeschool was een van de sprekers tijdens dit webinar.

CRV heeft het boek vernieuwd omdat er veel vraag naar blijft vanuit de melkveesector, zowel binnen het groene onderwijs in Nederland en Vlaanderen als bij veehouders en andere professionals in de sector. Het was echter wel aan vernieuwing toe. Het boek is deze keer niet gedrukt, maar wordt online aangeboden. Het bevat de meest recente inzichten over een gezonde en efficiënte melkveehouderij. Zowel diverse sectorspecialisten als het groene onderwijs hebben een inhoudelijke bijdrage geleverd.

Kennisoverdracht

Kennisoverdracht is voor CRV heel belangrijk. Peter Broekx, voorzitter van de Coöperatie Koninklijke CRV u.a. zegt over het nieuwe online boek: “In de wereld van vandaag en morgen biedt CRV via ‘Beslissen van kalf tot koe’ toegang tot kennis en praktische informatie. Het behandelt de beslismomenten van alledag: van geboorte en opfok via fokkerij naar managementmaatregelen voor een gezonde en efficiënte veestapel.”

Aansluiting op de markt

Met het boek wil CRV onder meer docenten van groene onderwijsinstellingen helpen up-to-date kennis over te brengen naar studenten. HAS Hogeschool onderschrijft dit van harte. “Het is voor HAS Hogeschool belangrijk dat ons onderwijs goed aansluit bij ontwikkelingen in de markt”, stelt Dick Pouwels. “Het helpt ons afgestudeerden op te leiden die over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om in het werkveld aan de slag te gaan en verschil te maken. Het boek van CRV draagt hieraan bij.”