1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Community of Practice: sturen op maximaal maatschappelijk rendement

Community of Practice: sturen op maximaal maatschappelijk rendement

HAS Hogeschool, gemeenten, aannemers, adviesbureaus en de provincie Noord-Brabant werken sinds 5 jaar binnen een Community of Practice (CoP) samen aan vraagstukken op het gebied van het beheer van de openbare ruimte. Om deze kennis breed met het werkveld te delen, hebben de provincie Noord-Brabant en HAS Hogeschool gezamenlijk een Whitepaper opgesteld waarin ze reflecteren op 5 jaar samen leren met betrekking tot het thema sturen van de leefomgeving met maximaal maatschappelijk rendement. Ook wordt er een gratis webinar plus een workshopreeks gehouden.

De CoP is in 5 jaar uitgegroeid tot een succesvolle werkvorm met een integrale aanpak waar een connectie tussen verschillende partijen plaatsvindt op basis van kennisontwikkeling. Studenten hebben daarin een speciale positie: zij kunnen met hun onbevangen blik open naar vraagstukken kijken en discussies openbreken. De kennisvragen die worden behandeld zijn complex. Er liggen veel uitdagingen op het gebied van de openbare ruimte, waarbij het steeds belangrijker wordt de leefomgeving als geheel benaderen. Binnen de CoP ontdekken de partners gezamenlijk hoe hiermee om te gaan.

Voortbouwend op de kennis die is opgedaan in de CoP organiseerde HAS Hogeschool met haar partners uit het veld 1 april jl. een gratis webinar in samenwerking met Neienhuijsen Open Ruimte. Hierin werden partijen uit het werkveld meegenomen in de nieuwe inzichten en ook uitgedaagd om daadwerkelijk met de kennis aan de slag te gaan. 

Whitepaper Methodiek Maatschappelijk Beheer

In de Whitepaper kijken de schrijvers naar deze uitdagingen en wat de partners in de afgelopen 5 jaar met elkaar hebben geleerd. Er is veel enthousiasme bij de deelnemers, die dankzij de CoP anders naar het beheer van de openbare ruimte kijken en meer handelen op basis van maatschappelijk rendement. Deze collectieve groei is misschien wel de grootste winst. Maatschappelijk beheren begint namelijk met een andere mindset. De Methodiek Maatschappelijk Beheer – die de partners de afgelopen jaren binnen de CoP hebben ontwikkeld - is een methode om hier invulling aan te geven.

Ik wil de Whitepaper Community of Practice ontvangen

Lees ook