1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. City Deal Kennis Maken krijgt focus op Groene en Gezonde Leefomgeving

City Deal Kennis Maken krijgt focus op Groene en Gezonde Leefomgeving

De partners van de City Deal Kennis Maken gaan hun jarenlange samenwerking uitdiepen met een focus op het thema Groene en Gezonde Leefomgeving. Avans Hogeschool, Fontys Juridische Hogeschool, Gemeente ’s-Hertogenbosch, HAS green academy, Jheronimus Academy of Data Science, Koning Willem I College en Yuverta hebben de gezamenlijke ambitie om tussen 2023-2025 een groeiend aantal studenten en docenten multidisciplinair en multilevel te laten samenwerken aan het bevorderen van de groene en gezonde leefomgeving in ‘s-Hertogenbosch. Zij kregen hiervoor recent subsidie toegekend vanuit Regieorgaan SIA.

Den Bosch

Het hoofddoel van de City Deal Kennis Maken is om door een betere samenwerking tussen stadsbestuur en kennisinstellingen het oplossen van maatschappelijke opgaven in de steden te versnellen. Onderzoekers, docenten en studenten worden hier grootschalig bij betrokken. Inmiddels zijn er 20 steden actief in dit landelijke netwerk, waaronder dus ‘s-Hertogenbosch.

Publicatiedatum
22-05-2023

Voortbouwen op bestaande energie

Vanaf de start van de samenwerking in 2019 tot 2022 hebben binnen de City Deal Kennis Maken in ’s-Hertogenbosch projecten en activiteiten plaatsgevonden waar studenten, docenten en onderzoekers hebben bijgedragen aan maatschappelijk stadsopgaven. Daarbij werd steeds voortgebouwd op de energie die er al is binnen de organisaties en intrinsieke motivatie van betrokken professionals om met het thema Positieve Gezondheid aan de slag te gaan. Daarmee is een kansrijke voedingsbodem ontstaan voor opschaling en verduurzaming.

Minstens één keer bijdragen

Deze voedingsbodem werd in 2022 verstevigd met de ondertekening van het Bossche Onderwijsinnovatie Akkoord. Hierin spraken de partners met elkaar de ambitie uit dat elke Bossche student (nu 30.000) ten minste één keer in diens studietijd in een multidisciplinaire of multilevel context kan bijdragen aan de gezamenlijke maatschappelijke opgaven binnen de thema’s Samen Gezond (positieve gezondheid), Duurzaamheid en Den Bosch Datastad.

Focus op groen en gezond

De komende tijd gaan de partners 3 aspecten versterken om te komen tot concretere implementatie en opschaling: verduurzaming van de huidige samenwerking, het koppelen van onderwijs en onderzoek aan actuele gezondheidsvragen in de stad, en het ontwikkelen van een methode om de impact van de samenwerking te meten.

Studiereis om te leren van anderen

Direct na de meivakantie ging een gemengde groep deelnemers van gemeenten, mbo-, hbo-, wo-instellingen en CDKM-partners met elkaar op studiereis om te leren van goede voorbeelden van anderen. De groep ontdekte daar hoe de gemeente Leuven en verschillende kennisinstellingen gezamenlijk en langs diverse wegen stedelijke vraagstukken aanpakken en hoe zij de stad als rijke leeromgeving gebruiken. In Maastricht en Heerlen zagen ze enkele inspirerende voorbeelden van hoe onderwijsinstellingen en gemeenten ervoor zorgen dat hun gemeenschappelijke aanpak van lokale maatschappelijke vraagstukken wordt ingebed op regionaal niveau.