1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Bossche onderwijsinstellingen en gemeente intensiveren samenwerking

Bossche onderwijsinstellingen en gemeente intensiveren samenwerking

In het project ‘Wijk Vliertkwartier’ werken studenten en docenten van de HAS samen met Avans Hogeschool en het Koning Willem I College aan de gebiedsontwikkeling in het Vliertkwartier. Als het aan de zeven Bossche onderwijsorganisaties en de gemeente ligt, gaan straks alle Bossche studenten, van mbo tot wo, met elkaar aan maatschappelijke vraagstukken werken. Onlangs sloten zij daarvoor het convenant Bosch Onderwijsinnovatie Akkoord.

Ondertekening Bosch Onderwijsinnovatie akkoord HAS

De maatschappelijke vraagstukken waar de studenten aan kunnen gaan werken, zijn op het gebied van duurzaamheid, data (Den Bosch Datastad) of positieve gezondheid (Samen Gezond). Waar mogelijk sluiten die vraagstukken aan bij projecten waaraan de gemeente ’s-Hertogenbosch op dat moment werkt.

Binnen ieder project werken de studenten nadrukkelijk samen met onderzoekers, docenten én met studenten van andere opleidingen en andere scholen. Op die manier draagt de samenwerking ook bij aan bredere kennis en meer onderlinge waardering voor de verschillende studierichtingen en -niveaus.

Talentontwikkeling

Wethouder Ufuk Kâhya van Talentontwikkeling: “Studenten krijgen hiermee de kans om hun talenten nog meer te ontwikkelen. Door de intensieve samenwerking met studenten, docenten en onderzoekers van andere opleidingen en scholen bouwen ze niet alleen aan nieuwe ideeën voor maatschappelijke vraagstukken, ze doen ook zelf nieuwe vaardigheden en kennis(sen) op. En natuurlijk is het mooi dat ze hiermee een bijdrage kunnen leveren aan de stad waarin ze studeren. Winst voor iedereen, dus.”

City Deal Kennis Maken

De manier van werken die in het convenant centraal staat, is niet helemaal nieuw voor de scholen en de gemeente. Sinds 2019 werken ze al samen binnen de City Deal Kennis Maken ‘s-Hertogenbosch. Dit landelijk initiatief wil het vinden van oplossingen voor maatschappelijke opgaven versnellen. Vanuit het onderwijs leidde dat de afgelopen jaren al tot een aantal mooie projecten.

Collegelid Liz Chermin is nauw betrokken bij die samenwerking “Wij zien de onze omgeving, de stad, de regio als ons klaslokaal. Het is geweldig dat we in den Bosch met de Bossche kennisinstellingen samen nieuwe kennis ontwikkelen en toepassen. We werken samen aan een gezonde en volhoudbare toekomst.”

Ondertekening Bosch onderwijsinnovatie akkoord

 

Sustainable Development Goals

  • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
  • Sustainable Development Goal 11: Duurzame steden en gemeenschappen
Kas HAS Hogeschool

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de sector en HAS-activiteiten?

Ja, ik meld me aan!