1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Albert Vermuë benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van HAS Hogeschool

Albert Vermuë benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van HAS Hogeschool

Directeur Beleid Leefomgeving bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Albert Vermuë is per 1 november benoemd als lid van de Raad van Toezicht van HAS Hogeschool. Hij volgt Anton van Doornmalen - mede-eigenaar en voorzitter van de Raad van Commissarissen van RijkZwaan - op die sinds 2008 als lid van de Raad van Toezicht aan HAS Hogeschool verbonden was.

Brede ervaring sector

Hans Huijbers - voorzitter van de Raad van Toezicht van HAS Hogeschool - is blij met de benoeming van Albert Vermuë: “Albert heeft een brede ervaring in de agrofood- en leefomgevingssector en is goed verbonden met een belangrijk deel van het werkgebied van de HAS: de Zuidwestelijke Delta. Zijn functie bij de VNG geeft een stevige impuls aan het profiel van de Raad van Toezicht in het domein van de leefomgeving.” De komst van Albert betekent tegelijkertijd ook het vertrek van Anton van Doornmalen, die per 1 oktober afscheid nam. “Anton heeft de afgelopen 11 jaar een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de HAS, met zijn scherpe oog voor de kwaliteit van het onderwijs, de verbinding met het werkveld en het grote belang van goed personeelsbeleid. We zijn hem daarvoor erkentelijk.”

Alumnus HAS Hogeschool

Albert Vermuë is sinds dit najaar directeur Beleid Leefomgeving bij VNG. Hiervoor was hij onder meer algemeen directeur van de Unie van Waterschappen, directeur Visserij én plaatsvervangend directeur Internationale Zaken bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarnaast is hij sinds 2014 algemeen secretaris van General European Water Management Association (EUWMA). Albert is alumnus van HAS Hogeschool en studeerde daarna door aan Wageningen University.

Samenbindend leiderschap

Albert is een gedreven directeur waarbij hij uitgaat van samenbindend leiderschap, korte lijnen en heldere doelstellingen. Hij voelt zich nauw verbonden aan de agrofood- en leefomgevingssector en gelooft in het sámen aanpakken van de uitdagingen die er in de sector liggen. Hij kijkt ernaar uit te starten als lid van de Raad van Toezicht. Albert: “De komende jaren zullen er grote veranderingen optreden in ons landschap, in de landbouwsector en in de manier waarop we onze leefomgeving willen beschermen. Het is belangrijk dat die veranderingen op een goede manier worden vormgegeven. Daarvoor hebben we goed opgeleide professionals nodig, die beleid en theorie met praktische kennis en een werkbare oplossingen combineren. HAS Hogeschool levert deze professionals. Ik kijk er naar uit een bijdrage te leveren aan de toekomst van de HAS.”

Meer weten over de activiteiten van HAS Hogeschool in de Zuidwestelijke Delta? Lees het hier