1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. AgroProeftuin de Peel breidt fors uit: HAS Hogeschool doet meerjarig onderzoek

AgroProeftuin de Peel breidt fors uit: HAS Hogeschool doet meerjarig onderzoek

AgroProeftuin de Peel groeit dit jaar naar 14 praktijkproeven op de proeflocatie aan de Middenpeelweg. De proeftuin is een initiatief van AgriFood Capital gericht op vernieuwing van de landbouw. Dat gebeurt onder meer door op de proeflocatie grond beschikbaar te stellen voor ondernemers die een vernieuwend idee in de praktijk willen uitproberen.

Met ingang van dit jaar is deze locatie fors opgeschaald van 10 naar 35 hectare. De Proeftuin biedt organisatorische en financiële ondersteuning aan bedrijven en brengt onder andere via ondernemersbijeenkomsten partijen met elkaar in contact.

Kringlooplandbouw in uitvoering

“De agrifood-industrie is heel belangrijk voor de economie in onze regio”, zegt Marnix Bakermans, burgemeester van de gemeente Landerd. “Wij willen daarom een sterke agrarische sector behouden. We willen ook dat deze produceert in balans met de omgeving. Dat wil zeggen economisch, ecologisch én maatschappelijk verantwoord. De minister van Landbouw maakt zich sterk voor kringlooplandbouw. Dat past heel goed bij wat we doen in deze regio. Hier is kringlooplandbouw in uitvoering. Op deze proeflocatie gaan ondernemers het bewijs leveren dat we het voor elkaar kunnen boksen.”

Meerjarig onderzoeksprogramma

AgroProeftuin de Peel (voorheen Agro As de Peel) komt voort uit de samenwerking van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in AgriFood Capital, regio Noordoost-Brabant. Naast de 17 gemeenten in de regio Noordoost-Brabant zijn ook de volgende partijen betrokken: de lokale ZLTO-afdelingen, waterschap Aa en Maas, de Brabantse Milieufederatie, Wageningen UR en HAS Hogeschool. De HAS voert binnen AgroProeftuin de Peel een meerjarig onderzoeksprogramma uit naar de mogelijkheden van bodemverbetering door toepassing van organische reststromen.

Projecten in 3 thema’s

Op de locatie aan de Middenpeelweg voeren agrariërs praktijkproeven uit, die vallen binnen 3 thema’s: eiwit van eigen bodem, biomassa als grondstof en biodiversiteit. AgroProeftuin de Peel ondersteunt en ontwikkelt ook elders in de regio vernieuwende projecten. Dat zijn experimenten met strokenteelt van mais in grasland, technieken voor een emissieloze varkensstal (ZERO-stal) en de herontwikkeling van het voormalige KI-station in Beers tot een Eiwitcampus. Daarnaast ontwikkelen de vijf Peelgemeenten in Noordoost-Brabant en het waterschap Aa en Maas in samenwerking met het Groen Ontwikkelfonds Brabant 30-54 hectare natuur.