Webinar Bodemcoach voor agrarisch adviseurs

Kennis is cruciaal voor een bodemcoach. De coach is bij uitstek de persoon om samen met agrariërs de juiste vertaling voor duurzamer bodembeheer op bedrijfsniveau te maken. Ook weet de bodemcoach onderbouwde inzichten te geven in de impact die maatregelen kunnen hebben. In de opleiding Bodemcoach voor agrarisch adviseurs doe je uitgebreide bodemkennis op, van bodembiologie tot chemie. Dit webinar is voor adviseurs die geïnteresseerd zijn om diepgaandere bodemkennis op te doen en meer willen weten over het programma van de opleiding en eventuele deelname aan het programma Bodem-UP Brabant.

mannen met spade-Bodemcoach voor agrarisch adviseurs

Datum
29-01-2024
Locatie
Online
Tijd
15:30 - 17:00

Provincie Noord-Brabant, ZLTO, Aeres Hogeschool en HAS green academy zijn een samenwerking aangegaan met als doel de kennis en toepassing van integraal bodembeheer in Brabant te bevorderen. Hiertoe is een opleiding ontwikkeld: Bodemcoach voor agrarisch adviseurs. In een kort webinar vertellen lectoren Judith van de Mortel (HAS green academy) en Gera van Os (Aeres Hogeschool) over duurzaam bodembeheer en de kennis die je als adviseur nodig hebt om hierin integraal advies te kunnen geven. Ook beantwoorden zij jouw vragen over de opleiding. 

De ontwikkeling van de opleiding komt voort uit het programma BodemUP Brabant van Provincie Noord-Brabant, Brabant Water en de Brabantse waterschappen. Het programma heeft tot doel grootschalige bodemmaatregelen te realiseren op agrarisch bedrijven in Noord-Brabant, waarvoor adviseurs nodig zijn met voldoende bodemkennis.

Over BodemUP Brabant

Een vitale bodem is dé basis voor een duurzame voedselproductie, voldoende en schoon (drink)water en meer biodiversiteit. Boeren en tuinders hebben hierin een cruciale rol. Door het optimaliseren van hun bodemmanagement kan de kwaliteit van de bodems worden versterkt. Brabantse boeren kunnen zich hierover laten adviseren door bodemcoaches. Deze adviezen richten zich bijvoorbeeld op een betere bodemvruchtbaarheid, optimaliseren van de bemesting en ziekteresistentie. Of het tegengaan van verdichting, de vochthuishouding en het sluiten van kringlopen. Ook met vragen over versterking van het verdienmodel kunnen deelnemers bij de bodemcoach terecht.

BodemUP Brabant wordt uitgevoerd door ZLTO. ZLTO is de vereniging van en voor 12.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Als belangenvereniging zijn zij de schakel tussen boeren en tuinders, de overheid, het bedrijfsleven en de maatschappij.

Ik meld me aan voor het webinar

Aanmelden