1. Home
  2. Meer HAS
  3. Evenementen
  4. Praktijkworkshop Foqus Planet

Praktijkworkshop verduurzaming op het melkveebedrijf

Leer uit de praktijk van andere melkveehouders over een efficiëntere bedrijfsvoering én een hogere duurzaamheidstoeslag (de zogenaamde Foqus planet-toeslag). Deze workshop wordt georganiseerd vanuit het duurzaamheidsprogramma Foqus Planet van FrieslandCampina. HAS green academy en Aeres Hogeschool zijn partners in de workshop. De workshop is zowel open voor deelname door leden-melkveehouders van Frieslandcampina als niet-leden.

koeien in veld met stal in de achtergrond

Tijdens de workshop vertellen melkveehouders van Foqusbedrijven welke praktische maatregelen jou kunnen helpen in het verlagen van de broeikasgasemissie, ammoniakemissie en stikstofbodembalans en in het verhogen van het percentage eiwit van eigen land en blijvend grasland. Foqusbedrijven zijn leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina die hoog scoren op alle verschillende onderdelen van Foqus planet Duurzame ontwikkeling en in het bijzonder op klimaat. De workshop vindt dan ook plaats op locatie bij de Foqusbedrijven. Je kunt kiezen uit een aantal data en locaties. 

Datum
31-10-2023
Locatie
Op locatie
Tijd
13:00 - 16:00

Over Foqus planet

Het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Foqus planet van FrieslandCampina bestaat aan de ene kant uit basiseisen voor de melk die gelden voor al haar leden. Dit zijn eisen op het gebied van hygiëne, kwaliteit, voedselveiligheid en dierenwelzijn. Daarnaast is er Foqus planet Duurzame ontwikkeling. Hiermee worden leden-melkveehouders gestimuleerd om hun bedrijf op eigen wijze verder te verduurzamen.

Binnen het vernieuwde Foqus planet Duurzame ontwikkeling ligt de focus op het reduceren van broeikasgasuitstoot. De praktijkworkshop is onderdeel van een bredere reeks workshops en zijn gericht op het gehele Foqusplanet duurzaamheidsprogramma, waarbij met name ingegaan wordt op thema's als bodem, mest, in- en uitkuilmanagement en rantsoen.

Meer over Foqus planet

Aanmeldformulier

Meer weten over duurzame landbouw?

Vanuit onze rol als opleiders van de toekomstige generatie agrarisch ondernemerszien wij het als onze taak om agrarische ondernemers en adviseurs te ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector. Hiertoe is het scholingsaanbod duurzame landbouw ontwikkeld vanuit de groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS green academy, Van Hall Larenstein en Inholland) en Wageningen University & Research / Wageningen Academy. Met behulp van een GLB-kennisvoucher volg je een cursus of opleiding uit het scholingsaanbod met subsidie.

 

Scholingsaanbod duurzame landbouw