1. Home
  2. Meer HAS
  3. Evenementen
  4. Inaugurele rede Dr. Ir. Rob Bakker

Inaugurele rede Dr. Ir. Rob Bakker

Op 11 oktober is de inauguratie van Dr. Ir. Rob Bakker als lector Voedselproductie in een Circulaire Economie van HAS Hogeschool. Op die datum wordt hij officieel geïnstalleerd als lector en spreekt hij zijn inaugurele rede 'Circulaire voedselproductie: steps ahead!' uit.

Rob Bakker

De inauguratie wordt afgesloten met een netwerkborrel, waarbij je kennis kunt maken met diverse regionale organisaties waarmee wij samenwerken, evenals de bij het lectoraat betrokken onderzoekers.

Datum
11-10-2022
Locatie
Den Bosch
Tijd
15:00 - 16:30

Toekomstbestendige agrofoodsector

De opgave van de huidige agrofoodsector om te verduurzamen is enorm. Alhoewel productie en verkoop van duurzaam geproduceerd voedsel in Nederland omhoogschiet, lijkt het behalen van een volledig circulaire en klimaat neutrale voedselproductie ver weg. Voor veel ondernemers in zowel primaire als verwerkende sector zijn er nog te weinig handelingsperspectieven om meetbaar te verduurzamen.

Het doel van het lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie is bedrijven in de agrofoodsector in staat stellen voedsel te produceren met een minimale belasting van het milieu en een zo efficiënt mogelijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Tijdens de inauguratie zal Rob Bakker in zijn rede uiteenzetten hoe de principes van de circulaire economie ingezet kunnen worden om de agrofoodsector toekomstbestendig te maken.

Praktijkgericht onderzoek

In het lectoraat wordt praktijkgericht onderzoek gedaan om kennisvragen van ondernemers uit de keten - primaire sector, verwerkende industrie, retail en foodservice - te beantwoorden. Hierbij wordt kennis ingezet en ontwikkeld rond thema’s zoals het sluiten van kringlopen, nuttig gebruik van reststromen, voorkomen van voedselverspilling en productie van alternatieve eiwitten.

Het lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie kwam tot stand met financiële ondersteuning van het ministerie van LNV, ZLTO en de Rabobank.

AANMELDEN: Food & Health Tomorrow

Via dit formulier kun je doorgeven of je op 18 januari 2023 aanwezig bent bij de talkshow Food & Health Tomorrow.

Wil je op de hoogte worden gehouden van activiteiten van HAS green academy zoals bedrijfsopleidingen en cursussen?