1. Home
  2. Meer HAS
  3. Evenementen
  4. Inaugurele rede Dr. Ellen Weerman

Inaugurele rede Dr. Ellen Weerman

Lector Dr. Ellen Weerman houdt op 2 februari 2023 haar inaugurele rede met als titel: 'Klimaatrobuuste landschappen: hoe krijgen we de veerkracht terug in het landschap?' Voorafgaand aan de rede is er een programma met 2 workshoprondes over de kansen en uitdagingen die het lectoraat ziet op de weg naar een klimaatrobuust landschap. 

Rede Ellen Weerman

De afgelopen extreem droge zomers hebben de urgentie nog maar eens duidelijk gemaakt dat ons landschap en bijbehorend bodem-watersysteem uit balans is en dat hierdoor problemen ontstaan voor onder andere de landbouw en natuur. In de inaugurele rede vertelt Ellen over het onderzoek waar het lectoraat de komende jaren op focust om de transitie naar een klimaatrobuust bodem-watersysteem te versnellen.
 
Het lectoraat Klimaatrobuuste landschappen is een gezamenlijk L.INT lectoraat van de HAS green academy en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). 

Datum
02-02-2023
Locatie
Den Bosch, Op locatie
Tijd
12:45 - 17:00

Programma

• 12.45 u Ontvangst workshopprogramma

• 13.00 u Start workshopronde 1

• 14.00 u Start workshopronde 2

• 15.00u Pauze / ontvangst hoofdprogramma

• 15.30 u Opening Liz Chermin, collegelid HAS green academy / Geert de Snoo, directeur NIOO-KNAW

• 15.45 u Inaugurele rede lector Dr. Ellen Weerman, HAS green academy

• 16.45 u Afsluiting Patricia de Cocq, clusterdirecteur HAS green academy

• 17.00 u Borrel

Je kunt je voor maximaal 2 workshops inschrijven. Je kunt ook het workshopprogramma overslaan en alleen aan het hoofdprogramma deelnemen.

Workshops

Workshop A: Klimaatveerkrachtig buitengebied

De uitdaging van een toekomstbestendig buitengebied met verschillende actoren en belangen. Paul van der Donk neemt je mee in een workshop over hoe je dit aan kan pakken en vierdejaars studenten van de minor Ruimteproef presenteren hun bevindingen over de inrichting van een klimaatveerkrachtig Het Groene Woud.

Workshop B: Het gesprek aangaan met een serious game

In complexe gebiedsopgaven kan een serious game uitkomst bieden om het gesprek over belangen op gang te brengen en wederzijds begrip te krijgen van elkaars uitdagingen. Sven Teurlincx van het NIOO-KNAW leg hier alles over uit en laat je een serious game ervaren.

Workshop C: Welke klimaatrobuuste (bodem)-maatregelen zijn er en wat vinden boeren ervan?

Hoe denken boeren over verschillende toekomstbestendige maatregelen als bodemmaatregelen of natuurinclusieve maatregelen? Waar lopen ze tegen aan? Twee afstudeergroepen Toegepaste ecologie studenten zochten het uit in de Maasvallei en Maasheggen gebied. Ze presenteren hun bevinden in deze workshop.

Workshop D: Rol data in een klimaatrobuust landschap

De rol van data in een klimaatrobuust landschap wordt aangekaart in deze workshop. Data kan helpen om de complexe gelaagdheid inzichtelijk te maken en hiermee goede afwegingen te maken om te komen tot een klimaatrobuust landschap waarin ruimte is voor alle functies. Laat je inspireren voor data door Wouter Thijs in deze workshop.

AANMELDEN: inaugurele rede Dr. Ellen Weerman

Via dit formulier kun je doorgeven of je op 2 februari 2023 aanwezig bent bij de inaugurele rede van Dr. Ellen Weerman

Wil je op de hoogte worden gehouden van activiteiten van HAS green academy zoals bedrijfsopleidingen en cursussen?