1. Home
 2. Meer HAS
 3. Evenementen
 4. Hart voor Groen Onderzoeksevent

Hart voor Groen Onderzoeksevent

Heb jij een hart voor groen onderwijs en interesse in praktijkgericht onderzoek? Kom dan op donderdag 13 juni naar het Hart voor Groen Onderzoeksevent.

Tijdens het Hart voor Groen Onderzoeksevent delen we onze kennis en expertise over ons praktijkonderzoek graag met jou! We laten je zien met welke onderzoeksthema’s we bezig zijn, hoe we samenwerken in onderzoeksprojecten en wat hbo-onderzoek zo uniek maakt.

Datum
13-06-2024
Locatie
Den Bosch
Tijd
12:30 - 17:00

Programma

12.30 uur

Inloop en ontvangst

13.00 uur

Welkomstwoord door directeur Patricia de Cocq van HAS green academy en Hagar Roijackers, gedeputeerde Natuur, Milieu en Brabants Programma Landelijk Gebied van Provincie Noord-Brabant

13.30 uur

Kennissessie 1 - onderzoeksgroepen

14.45 uur

Kennissessie 2 - onderzoeksthema's

16.00 uur

Gezamenlijke afsluiting

16.15 uur

Borrel tot 17.00 uur

Aanmelden

Ronde 1 (13.30-14.30 uur): Onderzoeksgroepen

Regeneratieve maatregelen van perceel tot landschap (onderzoeksgroep Gezonde leefomgeving)

De onderzoeksgroep Gezonde leefomgeving werkt aan praktijkgerichte oplossingen voor urgente opgaven in onze leefomgeving. Tijdens deze sessie gaan we in op de onderzoekgroep aan de hand van het lopend SIA project 'Regeneratieve Open Teelten'. Het toepassen van regeneratieve maatregelen is een manier van produceren waarbij natuurlijke hulpbronnen worden versterkt in plaats van uitgeput. Hierbij staat een gezonde bodem centraal in evenwicht met gewas en teeltsysteem. Het doel hiervan is het versterken van ecosysteemdiensten. We nemen je mee in het project waarin we onderzoek doen naar de effecten van regeneratieve maatregelen op het water-bodemsysteem, biodiversiteit en verdienvermogen. 

 

Toekomstige agro-food productiesystemen (onderzoeksgroep Gezonde voedselproductie)

Het landbouw- en voedselsysteem heeft ons veel goeds gebracht – volop veilig voedsel tegen relatief lage prijzen. Maar al een aantal jaren staat de grondgebonden landbouw in Nederland onder druk. De problematiek op het gebied van stikstof, klimaat, mest laten zien: het moet anders. Veel ondernemers en pioniers laten zien: het kán ook anders. In deze sessie reflecteren Joost van den Borne (lector Healthy Farming) en Frederike Praasterink (lector Future Food Systems) op een toekomstbestendige landbouw. Verduurzaming of transitie? Wat zijn toekomstbestendige opties voor de landbouw?

Onze (on)gezonde Voedselomgeving (onderzoeksgroep Gezonde voeding & gezond leven)

Ontdek ons onderzoek naar een gezonde voedselomgeving. We verkennen de impact op verschillende niveaus: de hogeschoolkantine en de onderwijscampus in Den Bosch. Daarnaast staat in onze Minor "Creating a healthy food environment” de brede context van onze (on)gezonde voedselomgeving centraal. Hieraan doen vertegenwoordigers van overheid, food sector, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen mee. We bieden inzichten in de verschillende belangen en oplossingsrichtingen voor het bevorderen van een gezonde voedselomgeving om zo de gezonde keuze de gemakkelijke keuze te laten zijn. Door middel van verschillende werkvormen maak je kennis met ons onderzoek en laten we zien hoe we dit in ons onderwijs integreren.

Opname onderzoekspodcast Hart voor Groen: duurzame mestverwerking en -toepassing

Tijdens het onderzoeksevent nemen we een aflevering van onze onderzoekspodcast Hart voor Groen op. In deze special zoomen we in op het thema duurzame mestverwerking en -toepassing. Gespreksleider Florieke Koers bespreekt met lector Rob Bakker en docentonderzoeker Daan Adank van het lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie hoe zij via verschillende onderzoeksprojecten de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied in de praktijk brengen.

Ronde 2 (14:45 - 15:45 uur): Onderzoeksthema's

Monitoring en high-tech

Tijdens deze sessie geven we een introductie over wat monitoring inhoudt en presenteren we twee case studies: gedragsmonitoring ten behoeve van het welzijn van melkkoeien en monitoring van pesten en plagen in de glastuinbouw met behulp van automatische beeldherkenning. Bij beide case studies gaan we in op de ins en outs van het monitoren zelf en de ondersteuning door innovatieve monitoringstechnieken.

Robuust bodem-watersysteem

Samen met verschillende partners doet HAS green academy onderzoek naar hoe een robuust bodem-water systeem in de toekomst bij kan dragen aan het verduurzamen van de landbouw en aan kan sluiten op de doelen van het NPLG. In deze sessie presenteren docent-onderzoekers en studenten de resultaten van twee onderzoeksprojecten. Het eerste project is 'Klimaatrobuuste landbouw', waarin we onderzoeken hoe we stakeholders meekrijgen in de transitie naar klimaatrobuuste landbouw. In het tweede project 'Circulair terreinbeheer' worden de mogelijkheden onderzocht van het gebruik van groene reststromen voor het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit.

Verdienvermogen voor duurzame landbouw

HAS green academy doet via verschillende onderzoeksprogramma's onderzoek naar hoe verduurzaming van de landbouw samen kan gaan met een goed verdienmodel. Wat is het verdienvermogen van kringloop-landbouw en natuurinclusieve landbouw en hoe kan dit worden verbeterd? Daan Groot (lector Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw) en P.J. Beers (lector Nieuwe Business Modellen voor Landbouw- en Voedseltransitie) nemen je mee in de vraagstukken, de resultaten en de aangrijpingspunten voor versnelling van de transitie.

Eiwit(transitie)

Om ons voedselsysteem te verduurzamen is het nodig om onze consumptie van traditionele dierlijke eiwitten te verschuiven naar meer plantaardige en alternatieve eiwitten. In deze kennissessie nemen Ingeborg Haagsma-Boels (lector eiwittransitie in voeding), Marc Zitzen (docent-onderzoeker en expert Life Cycle Analysis) en Annet Roodenburg (lector Voeding en Gezondheid) je mee in de noodzaak van eiwittransitie. Aan de hand van een voorbeeld bespreken we in hoeverre alternatieve eiwitproductie een duurzame keuze kan zijn. Ook gaan we erop in of de (oudere) consument zich bewust is van het belang van plantaardige voeding en de effecten op de gezondheid. Vervolgens gaan we in dialoog over kansen en uitdagingen van de eiwittransitie.

Voedselverspilling in voedselsystemen

In deze sessie vertellen Frederike Praasterink (lector Future Food Systems), Antien Zuidberg (lector Design Methoden in Food) en Rob Bakker (lector Voedselproductie in een Circulaire Economie) jou meer over het voedselsysteem en het probleem voedselverspilling. Ze gaan in op de systemische oorzaken van voedselverspilling in vier voedselketens en op de mogelijkheden hoe je voedselverspilling kunt monitoren en interventies kunt plegen. Je wordt hierin meegenomen aan de hand van onderzoek uit het project 'Voorkomen Voedselverspilling in de voedingsindustrie'. 

Onderzoek bij HAS green academy

Bij HAS green academy werken 12 lectoraten in 3 onderzoeksgroepen dagelijks aan een toonaangevende onderzoeksagenda met praktijkgerichte onderzoeksprojecten op het gebied van biodiversiteit, klimaat en voedselvoorziening. Samen met studenten, docenten en professionals uit het werkveld bedenken we praktische oplossingen die de wereld gezonder maken.

Ben jij erbij?

Gerelateerde opleidingen & cursussen

 • Cursus Food Quality & Health

  Locatie
  Venlo
  Studieduur
  5 maanden

  De voedingssector wordt uitgedaagd om op zoek te gaan naar innovatieve methoden om voedselveiligheid, gezondheid én kwaliteit te optimaliseren. Wil jij hierin een rol spelen? Volg de cursus Food Quality & Health!

 • hand in gras bij boterbloemen

  Cursus Natuurinclusief ondernemen in de landbouw

  Locatie
  Op locatie
  Studieduur
  2 dagen

  In deze cursus werken we praktijkgericht aan de combinatie van de boerenpraktijk en de natuur waarin een goede economische onderbouwing een belangrijk uitgangspunt is.

 • Onderzoeker met vlees en pincet - Cursus Vleestechnologie

  Cursus Vleestechnologie en alternatieve eiwitten

  Locatie
  Den Bosch
  Studieduur
  5 maanden

  Van vleesverwerking tot hulpstoffen: alles komt tijdens deze cursus Vleestechnologie en alternatieve eiwitten aan bod. Je inspiratie haal je uit gastcolleges van experts uit de (vlees)industrie.

 • Leiderschaps- traject: Naar een regeneratieve landbouw en voedselproductie

  Locatie
  Den Bosch
  Studieduur
  5 dagen

  Wil jij als leider of manager concreet aan de slag met regeneratieve landbouw binnen jouw bedrijf binnen de agro of food? In deze post-hbo cursus leer je van bedrijven die hier al stappen in hebben gezet en maak je een eigen stappenplan. Ook besteed je in dit traject aandacht aan (persoonlijk) leiderschap en hoe je dit inzet in tijden van transformatie.

 • Workshop Plantaardige Eiwitten

  Workshop Inleiding in Plantaardige Eiwitten

  Locatie
  Den Bosch
  Studieduur
  1 dagen

  We passen steeds meer plantaardige eiwitten toe in plaats van dierlijke eiwitten. In de workshop Inleiding in Plantaardige Eiwitten zie je de (on)mogelijkheden van toepassing van verschillende plantaardige eiwitten en leer je meer over de aspecten van de verschillende eiwitten.

 • man en vrouw op akker met schop

  Cursus Akkerbouw-adviseur in 2030

  Locatie
  Den Bosch
  Studieduur
  6 dagen

  Ontwikkel als adviseur een mindset naar weerbare planten en teeltsystemen. Doe kennis op over het gebruik van 'groene' gewasbescherming, stikstofmanagement, duurzaam bodembeheer, watermanagement, biodiversiteit en meer en wordt een sparringspartner voor de toekomst.