1. Home
 2. Bedrijfsopleidingen
 3. Opleiding Strategisch en tactisch baanbeheer

Opleiding Strategisch en tactisch baanbeheer

In het kort

Het beheer en onderhoud van golfbanen in Nederland wordt steeds complexer. Regelgeving op het gebied van duurzaam waterbeheer, middelengebruik en milieuzorg zorgt voor steeds striktere randvoorwaarden voor het beheer van golfbanen. En het beschikbare budget staat in een competitieve markt onder druk Veel van de opgaven die dat met zich meebrengt, spelen zich af op het domein van het strategische en tactische baanbeheer: de bepaling van doelen en uitgangspunten bij het beheer van de baan. Dit valt primair onder de verantwoordelijkheid van baanmanager en baancommissaris. Deze cursus beoogt hen daarin te ondersteunen.
Start
10 oktober 2024
Duur
3 dagen
Taal
Nederlands
Locatie
Op locatie
Investering
Kostendetails

Over de cursus

De 3-daagse opleiding is ontwikkeld in afstemming met de Nederlandse Golf Federatie (NGF) en Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG). Het is een praktische opleiding gericht op de functie-uitoefening van baanmanager en baancommissaris, met een afwisseling van theorie, best practices, discussie en praktijk. Aan het einde van de opleiding neem jij (eind)verantwoordelijkheid voor het baanbeheer vanuit een visie, je kunt aansturen op planmatigheid, beoordeling & bijsturing, en je houdt je bezig met lange termijn borging & wisselwerking met externen.

Wat kun je na de opleiding Strategisch en tactisch baanbeheer?

Na afloop van de opleiding is de cursist in staat om onder andere: 

 • de doelstellingen van de baan te vertalen naar de uitgangspunten voor een beheerplan
 • wet- & regelgeving en wensen van stakeholders te vertalen naar het baanbeheer
 • voor het baanbeheer noodzakelijke budgetten (materieel, personeel, investeringen) vast te stellen
 • de fysieke kwaliteitstoestand van de baan te (laten) beoordelen
 • gesprekspartner te zijn van de hoofdgreenkeeper inzake operationele beslissingen

Over de opleiding

Inhoud van de opleiding

In de opleiding wordt aan alle aspecten van baanonderhoud en -beheer aandacht gegeven.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Balans vinden in een kwetsbaar gras-ecosysteem
 • De externe opgave: natuurdoelen, duurzaam waterbeheer en reductie middelengebruik
 • Het beheerplan
 • Baankwaliteit: monitoring en vastlegging
 • Meerjarenplan en jaarcyclus
 • Budgetten en budgetbeheer

 

Balans vinden in een kwetsbaar gras-ecosysteem

Dit dagdeel gaat over de fundamentele complexiteit van greenkeeping: er wordt ingegaan op plant-bodem interacties en de kwetsbaarheid van het gras-ecosysteem op een golfbaan. Aan de orde komt hoe de natuur uitdagingen oplegt en waarom de uitkomsten van gehanteerde maatregelen altijd een bepaalde onvoorspelbaarheid kennen. De opleiding zal vooral ingaan op de strategische keuzes die dit speelveld bepalen. 

 

De externe opgave: natuurdoelen, duurzaam waterbeheer en reductie middelengebruik

Een golfbaan vormt onderdeel van een landschap, van een natuurlijke biotoop en van een watersysteem. In dit dagdeel zullen we ingaan op de opgaves die hieruit voortkomen: enerzijds de beperkingen rond watergebruik en gewasbescherming, anderzijds de vele mogelijkheden voor landschappelijke inpassing, een rijke biodiversiteit en voor actief waterbeheer. Tenslotte behandelen we de opzet van een transparant en effectief relatiemanagement naar omwonenden, gemeente en waterschap.

 

Het beheerplan

‘Als de doelen niet zijn vastgelegd, is elke uitkomst goed’. In dit dagdeel gaan we in op de noodzaak van én houvast bij het vastleggen van de strategische en tactische beheerdoelen van een golfbaan:

 • strategisch: vastlegging van streefbeeld en de duurzaamheidsambities van de golfbaan
 • tactisch: vastleggen van gewenste structurele speelkwaliteit en visuele presentatie (en daarmee beoordeelbaar/meetbaar maken)

 

Baankwaliteit, monitoring en vastlegging

Een manager/directeur van een golfbaan cq. een bestuurslid ‘baan’/baancommissaris zal zich op elk moment een oordeel moeten kunnen verschaffen ten aanzien van de bereikte beheerkwaliteit en duurzaamheidsambities op de golfbaan, mede om dit naast gestelde doelen te kunnen leggen. In dit dagdeel zullen we ingaan op een systematische benadering van deze verantwoordelijkheid, incl. de hiervoor ontwikkelde tools en de mogelijkheid om de ondersteuning van experts in te roepen.

 

Meerjarenplan en jaarcyclus

In dit dagdeel wordt ingegaan op de wijze waarop eerder vastgelegde strategische doelen, samen met financiële en andere kaders, vertaald kunnen worden naar een meerjarenplan en jaarplan voor baanaanpassingen en onderhoud. Hierbij wordt ook ingegaan op de taakverdeling tussen manager/bestuurslid/directeur/baancommissaris & hoofdgreenkeeper, en de contractvorming met aannemers.   

 

Budgetten en budgetbeheer

Een budget is de financiële uitdrukking van gemaakte afspraken. Op welke manier vertaal je het beheerplan naar het hiervoor noodzakelijke budget? Of andersom: hoe houd je in de fase van planvorming een reële verbinding met beschikbaar budget? Hoe doe je dit praktisch? Hoe werkt dit met aannemers? Wie is op de baan verantwoordelijk voor het budgetbeheer? Hoe geef je je machinepark vorm en welke financieringsopties zijn er? Hoe kun je in de financiële functie rekening met omvangrijke renovaties, zoals het vervangen van greens? Tijdens de opleiding geven we antwoord op al deze vragen!

Voor wie

De opleiding richt zich op diegene die eindverantwoordelijk is voor de tactische-strategische doelen van het baanbeheer. In de praktijk luisteren zij naar namen als baancommissaris of bestuurslid baan, baanmanager of directeur. 

Begeleiding

De lessen krijg je van verschillende HAS-docenten en experts uit het veld.

De opleiding is opgebouwd uit fysieke bijeenkomsten, waarbij theorie gekoppeld wordt aan de praktijk. Elk onderdeel bestaat uit een mix van o.a. kenniselementen, casuïstiek en best practices. Door tijdens de bijeenkomsten interactief kennis en ervaringen uit te wisselen met je mededeelnemers en de ervaren docent, kom je tot verfrissende, waardevolle en verdiepende inzichten. Bij elke cursusdag hoort wat (online) voorbereiding. De totale tijdsbelasting zal ca. 40 uur bedragen.

Praktische info

Wat heb je nodig om deze opleiding te volgen en wat is nog meer handig om te weten?

Handig om te weten

Start- en opleidingsdata

De opleidingsdata zijn: 10 oktober, 7 november en 28 november 2024

De cursus wordt overdag, op een vaste dag gegeven. De locatie verschilt per les (en zal telkens een andere baan zijn). Mocht er iemand verhinderd zijn, dan kan een collega die dag komen of dan ben je vrij om bij een volgende editie de les in te halen.

Toelatingseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen. Minimaal één jaar ervaring in de functie zal bijdragen aan de effectiviteit van de cursus en wordt wel aangeraden. 

Afronding van de opleiding

Na het behalen van de opleiding ontvangt u het diploma ‘Strategisch en tactisch baanbeheer’, erkend door de branche organisaties Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties en Nederlandse Golf Federatie.

Prijsspecificatie
Aanvangsdatum
10 oktober 2024
Investering
€ 1.540,00
excl. BTW

Prijsspecificatie

Cursusprijs
€ 1.450,00
Cateringarrangement
€ 90,00
Totaalprijs
€ 1.540,00
excl. BTW
 • Kosten voor boeken worden los gefactureerd. 
 • Indien een cateringarrangement van toepassing is, wordt dit benoemd. 
 • Opleidingskosten, waaronder lesmateriaal, zijn vrijgesteld van btw. 
 • Alle overige kosten, zoals cateringarrangement worden belast met 9% btw.

Vragen? Neem contact met ons op!

Sustainable Development Goals

 • Sustainable Development Goal 3: Goede gezondheid en welzijn
 • Sustainable Development Goal 11: Duurzame steden en gemeenschappen
 • Sustainable Development Goal 15: Leven op het land