1. Home
  2. Bedrijfsopleidingen
  3. Incompany en maatwerk
  4. Natuurinclusief ondernemen voor provincie Noord-Brabant

Natuurinclusief ondernemen voor provincie Noord-Brabant

Steeds meer agrarische ondernemers willen meer aandacht schenken aan bodem- en waterkwaliteit, minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken en meer ruimte geven aan planten en dieren. Een natuurinclusieve werkwijze maakt dat mogelijk. in opdracht van de Provincie Noord Brabant ontwikkelde HAS Hogeschool in samenwerking met Biodiversity in Business de opleiding Natuurinclusief Ondernemen.

Natuurinclusief ondernemen voor provincie Noord-Brabant

Voor de provincie staat natuurinclusief ondernemen hoog op de agenda. Er is een beleidslijn ontwikkeld om ondernemers te stimuleren en te ondersteunen. Die ondersteuning bestaat onder meer uit subsidie, een ondernemerscoach en de mogelijkheid om onder voorwaarden extra grond te verwerven. Ook de opleiding Natuurinclusief Ondernemen past binnen deze ondersteuning.

ZOWEL BEDRIJFSKUNDIG ALS NATUURLIJK

Binnen de bacheloropleidingen van HAS green academy is de trend inmiddels verankerd. Het onderwijsprogramma bevat zowel bedrijfskundige als natuurinhoudelijke elementen. Docent Erwin Bouwmans vertelt: “Deze elementen bleken ook zeer geschikt voor de bedrijfsopleiding, die 3 grote thema’s heeft: waarde bij de klant, biodiversiteit en natuurontwikkeling, en financiën en rendement.”

“Het is geen opleiding met pasklare antwoorden. De ondernemers startten met hun deelname een gezamenlijke zoektocht naar hoe zij de omschakeling kunnen maken op een rendabele manier. Wij ondersteunen ze in die zoektocht door ze te laten ontdekken wat hun drijfveren zijn, wie hun klanten zijn, hoe ze hun product of dienst in de markt kunnen zetten en hoe ze het financiële plaatje rond krijgen.”

CORONA: VAN OFFLINE NAAR ONLINE

Door de coronamaatregelen volgden de ondernemers het hele traject online. Erwin: “Dat was wel even omschakelen. We hebben er echter veel van geleerd en ontdekt dat het prima kan. De deelnemers konden niet bij elkaar op bedrijfsbezoek, dus maakten ze video’s. De gastlessen werden omgezet in online interviews. Bij dergelijke trajecten voor de deelnemers heel belangrijk dat ze van elkaar kunnen leren. En ook dat lukte. Het was een heel diverse groep. Sommige deelnemers zochten naar een manier om zich te verbreden, anderen naar een nieuw verdienmodel. De ideeën die de ondernemers hadden waren uiteenlopend, van voedselbossen en landschapsbeheer tot extensieve veehouderij en 'korte keten'-concepten. Ondanks dat ze elkaar alleen online zagen ontstond er onderling een mooie dynamiek.”

SAMENWERKING BIODIVERSITY IN BUSINESS

HAS green academy neemt in dit traject de rol op zich van zowel opleider als verbinder. We bieden ondernemers handvatten om hun plan concreet te maken én koppelen ze aan partijen die hen hierbij kunnen helpen. Daarnaast vormen zij ook een belangrijk netwerk voor ons. Er lopen nu bijvoorbeeld enkele afstudeeronderzoeken binnen het thema natuurinclusief ondernemen en de studenten interviewen de ondernemers en gebruiken ze als inspiratiebron. Zo versterken we elkaar.

“We vroegen de ondernemers tijdens het traject aan welke maatschappelijke opgave ze willen bijdragen en welke partijen ze nodig hebben om hun plan te realiseren”, vult Frederiek van Lienen van Biodiversity in Business aan. “Voor hun eindpresentatie pitchen ze hun idee aan 6 partijen, die hen mogelijk konden helpen: ZLTO, waterschap De Dommel, Staatsbosbeheer, provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg, Triodos Bank en Rabobank.”

ERVARINGEN VAN DE CURSISTEN

“Binnen een week hadden we akkoord”
Melissa van der Vlugt en Pieter Brouwer van de Breebroekerhoeve uit het Brabantse Rijsbergen volgden de cursus begin 2021:  “Een belangrijke opbrengst van de cursus is het contact met de andere agrariërs,” vertelt Melissa. “Je leert veel, ook van elkaar. Een idee dat wij bijvoorbeeld opdeden, was om aan de gemeente een stukje grond beschikbaar te stellen voor een struweelhaag. Dat is goed voor de grond, de waterafvoer en de biodiversiteit én het ziet er aantrekkelijker uit dan houten paaltjes met prikkeldraad. Binnen een week hadden we akkoord van de gemeente.”

Bron: Cursus Natuurinclusief ondernemen - Landbouw en Voedsel Brabant]

Businessplan inmiddels ingediend bij provincie
Ook melkveehouders Maurice en Ankie van Erp uit Maren-Kessel verkenden de mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw middels de cursus. “We vinden het een interessante optie, tenminste als we er een goed verdienmodel aan kunnen koppelen.” Zij werden bij het maken van hun businessplan ondersteund door een ondernemerscoach van ZLTO. Dit plan ligt inmiddels ter beoordeling bij de provincie. De volgende stap is om met meerdere partijen tegelijk om de tafel te gaan zitten. “Op deze manier kunnen we gezamenlijk op zoek naar de beste manier om te komen tot een natuurinclusieve bedrijfsvoering voor onze melkveehouderij.”

Bron: Zoektocht naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering - Nieuwe Oogst

De opleiding is tot stand gekomen in samenwerking met:

Opdrachtgever: Harrie Vissers / Provincie Noord Brabant

  • Logo Logo Provincie Noord-Brabant Noord-Brabant