Incompany Workshop Data-ethiek in het visualisatie­proces

Ga met een team medewerkers van je organisatie aan de slag met het verantwoord visualiseren van data. Ontdek het nut en de noodzaak van ethiek in het visualisatieproces.

ETHISCH BEWUST VISUALISEREN VAN LOCATIEDATA 

De maatschappij wordt steeds meer datagedreven. We ondervinden steeds meer toegevoegde waarde van data en gaan data verwerken. Steeds vaker worden maatschappelijke opgaven ook aangepakt met goed data inzicht als vertrekpunt. De hamvraag is: hoe gaan we ethisch verantwoord met die data om?

Een ethisch onverantwoord voorbeeld is de stikstofkaart. Op basis van invalide data is er een datavisualisatie gepresenteerd die geen recht doet aan de stikstofproblematiek. Terwijl het doel van de kaart was om inzicht te geven, resulteerde het in meer onrust en onvrede tussen de verschillende stakeholders.

INHOUD WORKSHOP

In één dagdeel, twee stappen verder

Stap 1 Algemene beeldvorming

  • Wat is data-ethiek?
  • Waarom en wanneer is data-ethiek belangrijk?
  • De relatie met publieke warden
  • Ethische principes in het visualisatieproces

Stap 2 In de praktijk

  • Hoe wordt data-ethiek toegepast?
  • De staat van ethiek in jouw organisatie
  • Behandelen van een eigen casus
  • Welke waarden zijn het meest relevant?
  • Hoe vertaal je die vanuit jouw rol?

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw bedrijf? Neem contact op:

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met