1. Home
  2. Bedrijfsopleidingen
  3. Incompany en maatwerk
  4. Incompany sturen met data voor de gemeente Midden-Groningen

Incompany sturen met data voor de gemeente Midden-Groningen

Binnen gemeenten, waterschappen en provincies wordt steeds meer gebruik gemaakt van data om inzicht in complexe vraagstukken te krijgen. Informatie uit verschillende databronnen wordt ingezet als onderlegger voor beleidsvorming en besluitvorming. Hoe kunnen gemeenten vraagstukken met data inzichtelijk maken? En welke mensen, kennis, vaardigheden en houding zijn hiervoor nodig om innovatie te realiseren?

Deze vragen leefden bij de gemeente Midden-Groningen, waar steeds meer data-gerelateerde vraagstukken uit de organisatie kwamen, maar nog geen data-team aanwezig was. Teamleider Gijs Kriek wilde hier verandering in brengen. Op zijn initiatief werd het team Informatisering aangevuld met een datateam. Dit datateam bestaat uit data analisten, een business analist, een gegevensmanager en een informatisering strateeg.

WAT WILDE JE MET DE OPLEIDING BEREIKEN?

“Het is voor veel gemeenten nog zoeken hoe dit nieuwe taakveld vorm moet krijgen. De maatwerk opleiding Sturen met Data was precies de basis die we nodig hadden om met elkaar de start te maken,” vertelt Gijs Kriek. “Enerzijds zochten we naar een gemeenschappelijke kennisbasis, anderzijds waren we bezig met de vorming van ons interdisciplinaire team. Door de opleiding hebben de teamleden elkaar beter leren kennen én zaken zoals rolverdeling en wederzijdse verwachtingen veel scherper gekregen.”

WAT IS HET BELANGRIJKSE DAT DE OPLEIDING HEEFT OPGELEVERD?

Het geleerde konden de medewerkers van de gemeente Midden-Groningen direct in praktijk brengen. “We werken echt aan de hand van het plan van aanpak dat de cursus ons heeft aangereikt. We volgen bijna letterlijk de hoofdstukken uit het lesmateriaal. Ook gebruiken we het ‘data canvas’ regelmatig. Dit model helpt ons onder andere bij het prioriteren. Er komen vanuit de organisatie ontzettend veel vraagstukken op ons af, we hebben iets nodig om te kunnen bepalen welke het meest belangrijk en urgent zijn.”

Iets anders dat de cursus de medewerkers geleerd heeft, is het scherp krijgen van de vraag. Volgens Gijs één van de essentiële onderdelen van hun werk: “Als de vraag vanuit de business niet helder is, begin er dan niet aan. Een voorbeeld was een vraag vanuit HR over het in kaart brengen van het ziekteverzuim. Wat we eigenlijk moesten weten voordat we aan het dashboard begonnen was: op welk soort ziekteverzuim kunnen de teamleiders sturen en wat hebben ze daarvoor nodig. Een overzicht waar alles op één hoop wordt gegooid, helpt namelijk niet en geeft geen stuurinformatie.”

KUN JE HET GELEERDE GEBRUIKEN IN DE PRAKTIJK?

Gijs beaamt dit en is erg tevreden over het pas gevormde datateam. “Je voortkomt op deze manier dat mensen op allerlei plekken in de organisatie bezig zijn met data analyse. We concentreren de  expertises binnen het team en leren van én met elkaar hoe we dit soort vraagstukken het beste kunnen oppakken.” Loopt de gemeente Midden-Groningen hierin voorop? “Het is een discipline in opkomst. Je ziet dat veel instanties bezig zijn dit binnen hun organisatie vorm te geven. Je kunt ook veel leren van elkaar. Zo geven we binnenkort een presentatie samen met Sud West Friesland. Dat is voor ons ook weer leerzaam.”

De cursus is een samenwerking met:

  • logo Infolia
  • Logo Geon