Goed Verpakt

Het lectoraat Design Methoden in Food richt zich in het project Goed Verpakt op de meest 'onduurzame' aspecten van kant- en klaar maaltijden, portieverpakkingen en verpakte AGF-producten en wil hier in 2 jaar tijd overzicht over krijgen.

goed verpakt

Integrale duurzaamheid

Bij dergelijke producten wordt de verpakking vaak gezien als het meest onduurzame aspect, maar dit is niet altijd zo. Als deze producten niet worden gebruikt, treedt vaak een veel grotere verspilling op van energie, grondstoffen en arbeid. Dit soort aspecten wordt pas zichtbaar als je met een systemische bril naar ketens kijkt en dat is wat het lectoraat doet. 

In beschrijvende en verdiepende cases worden circulaire ontwerpmethoden als rethink, reuse en recycle getoetst als mogelijke verduurzamingsstrategieën. Ook wordt onderzocht hoe we consumenten het beste kunnen vertellen over de integrale duurzaamheid van het product op de verpakking. Als resultaat schrijven we een publicatie die gedeeld zal worden in ons netwerk en ook daarbuiten. Er zal bovendien eindbijeenkomst worden georganiseerd om de resultaten te delen.

HAS green academy werkt in dit project samen met Hogeschool van Amsterdam, de Haagse Hogeschool en een consortium van 12 instanties en bedrijven. het project loopt tot augustus 2023 en wordt gesubsidieerd door SIA Raak MKB. 

Meer informatie op de website van Goed Verpakt

Neem contact op