Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Community of Practice: sturen op maximaal maatschappelijk rendement

professionals in een business meeting
 1. HAS Organisatie
 2. Actualiteit
 3. Nieuws
 4. Community of Practice: sturen op maximaal maatschappelijk rendement

HAS Hogeschool, gemeenten, aannemers, adviesbureaus en de provincie Noord-Brabant werken sinds 5 jaar binnen een Community of Practice (CoP) samen aan vraagstukken op het gebied van het beheer van de openbare ruimte. Om deze kennis breed met het werkveld te delen, hebben de provincie Noord-Brabant en HAS Hogeschool gezamenlijk een Whitepaper opgesteld waarin ze reflecteren op 5 jaar samen leren met betrekking tot het thema sturen van de leefomgeving met maximaal maatschappelijk rendement. Ook wordt er een gratis webinar plus een workshopreeks gehouden.

De CoP is in 5 jaar uitgegroeid tot een succesvolle werkvorm met een integrale aanpak waar een connectie tussen verschillende partijen plaatsvindt op basis van kennisontwikkeling. Studenten hebben daarin een speciale positie: zij kunnen met hun onbevangen blik open naar vraagstukken kijken en discussies openbreken. De kennisvragen die worden behandeld zijn complex. Er liggen veel uitdagingen op het gebied van de openbare ruimte, waarbij het steeds belangrijker wordt de leefomgeving als geheel benaderen. Binnen de CoP ontdekken de partners gezamenlijk hoe hiermee om te gaan.

Voortbouwend op de kennis die is opgedaan in de CoP organiseerde HAS Hogeschool met haar partners uit het veld 1 april jl. een gratis webinar in samenwerking met Neienhuijsen Open Ruimte. Hierin werden partijen uit het werkveld meegenomen in de nieuwe inzichten en ook uitgedaagd om daadwerkelijk met de kennis aan de slag te gaan.

Whitepaper Methodiek Maatschappelijk Beheer

In de Whitepaper kijken de schrijvers naar deze uitdagingen en wat de partners in de afgelopen 5 jaar met elkaar hebben geleerd. Er is veel enthousiasme bij de deelnemers, die dankzij de CoP anders naar het beheer van de openbare ruimte kijken en meer handelen op basis van maatschappelijk rendement. Deze collectieve groei is misschien wel de grootste winst. Maatschappelijk beheren begint namelijk met een andere mindset. De Methodiek Maatschappelijk Beheer – die de partners de afgelopen jaren binnen de CoP hebben ontwikkeld - is een methode om hier invulling aan te geven.

Ik wil de Whitepaper Community of Practice ontvangen

Lees ook

 • Alumnus Stefan Scheeve past Methodiek Maatschappelijk Beheer toe bij Gemeente Deurne

  Stefan Scheeve is ruim een jaar geleden afgestudeerd aan de opleiding Management van de Leefomgeving bij HAS Hogeschool. Zijn afstudeeropdracht deed hij via de Community of Practice (CoP) waarin HAS Hogeschool, gemeenten, aannemers, adviesbureaus en de provincie Noord-Brabant samenwerken aan vraagstukken op het gebied van het beheer van de openbare ruimte. De daar ontwikkelde Methodiek Maatschappelijk Beheer past hij nu toe in zijn werk als junior projectleider bij de Gemeente Deurne.
  Stefan Scheeve

  Lees meer

 • Kennisvragen openbare ruimte aanpakken in Community of Practice

  Voor gemeenten bestaat niet echt een structureel platform om kennis en ervaringen op het gebied van beheer openbare ruimte te delen. Ze werken binnen dit thema wel veel samen met studenten in allerlei projecten. Die twee zaken combineert HAS Hogeschool sinds 3 jaar in een Community of Practice (CoP), waarin afstudeeropdrachten met een overkoepelende kennisvraag aan elkaar gekoppeld worden.
  Groep personen aan het vergaderen

  Lees meer

Deel deze pagina