Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Interview: Benoeming HAS Hogeschool Lectoren Antien Zuidberg en Lenny van Erp tot visiting professors

Gast Hoogleraren
  1. HAS Organisatie
  2. Actualiteit
  3. Interviews
  4. Interview: Benoeming HAS Hogeschool Lectoren Antien Zuidberg en Lenny van Erp tot visiting professors

Begin 2018 tekenden Collegevoorzitter Dick Pouwels van HAS Hogeschool en vice chancellor David Llewellyn van Harper Adams University uit Newport, Groot-Brittannië een strategische partnerovereenkomst waarmee zij officieel vastlegden de komende jaren nauw samen te werken. Inmiddels zijn lectoren Lenny van Erp (Precision Livestock Farming) en Antien Zuidberg (Design Methoden in Food) van HAS Hogeschool gelinkt aan de Engelse professoren Frank Vriesekoop en Mark Rutter van Harper Adams University. Met de officiële benoeming van deze 4 visiting professors krijgt het strategische partnerschap nu concreet vorm. In dit interview vertellen Antien en Lenny over hun rol als visiting professors en over de toekomstige samenwerking met Harper Adams op het gebied van onderzoek.

We werken sinds 2018 nauw samen met Harper Adams University. Wat merken we daarvan als HAS Hogeschool?

Lenny: “De opleiding Bedrijfskunde en agri-foodbusiness werkt al samen met Harper Adams University, bijvoorbeeld op het gebied van een studentenuitwisseling voor excursies.” Antien: “En onze studenten van de opleiding Food Innovation kunnen bij Harper Adams terecht voor stageplaatsen.” Lenny: “Dit willen HAS Hogeschool en Harper Adams University via linking pin Theo Clermonts vanaf komend studiejaar uitbreiden door ook docenten uit te wisselen. Daarnaast gaan wij naar Harper voor onderzoek en gastlessen en Mark en Frank komen vaker hierheen. In mei zijn Antien en ik naar Harper gegaan om nader kennis te maken met Mark en Frank en om te bespreken hoe we onze samenwerking praktisch vorm gaan geven.”

Hoe zien jullie je rol als visiting professor?

Lenny: “Een visiting professor is een docent die bij een partneruniversiteit gastlessen komt geven en die onderzoek doet.” Antien: “En we proberen als ambassadeurs van de instelling om mensen met elkaar te verbinden.” Lenny: “We willen meedoen met de opleiding Master of Research (MRS). Deze masteropleiding, die gericht is op onderzoek, wordt nu nog alleen op Harper aangeboden. Het idee is dat onze studenten daar ook kunnen gaan instromen. De basisvakken, zoals statistiek, moeten de studenten eerst bij Harper volgen. Daarna is er 10 maanden ruimte voor onderzoek. Dat kan zowel hier op de HAS als in Engeland bij Harper Adams. De visiting professors van beide instellingen mogen dit gaan begeleiden. Het wordt een master met veel leuke, praktische opdrachten met livestock én technologie, maar ook met food en sustainability .”

Wat staat er nog meer concreet op de planning wat betreft livestock en food?

Lenny: “Naast de samenwerking in de Master of Research ga ik samen met Mark Rutter een wetenschappelijk artikel schrijven en willen we samen een promovendus opleiden. Mark is promotor en ik co-promotor. Een promovendus is iemand, die al een Master heeft gedaan en daarna 4 jaar onderzoek gaat doen om de titel ‘doctor’ (Dr.) te behalen. Hier kunnen weer allerlei studentenprojecten onder hangen, zoals afstudeeropdrachten. Die projecten worden dan hier én in Engeland gedaan. HAS Hogeschool heeft 2 praktijkleerbedrijven, Harper Adams University heeft zelf een innovatieve melkveestal. Op alle 3 die plekken wordt veel gebruik gemaakt van allerlei technologie, zoals sensoren bij de koeien, die aangeven wat de plaatsbepaling van de koe is en hoeveel activiteit die koe heeft vertoond. Door samen onderzoek te doen kunnen we die data combineren. Dit heeft ook weer direct te maken met het lectoraat Precision Livestock Farming.” Antien gaat verder: “Frank en ik hebben al een aantal ideeën hoe we onderzoek kunnen gaan doen op het gebied van Food. Daarin neem ik mijn expertise op het gebied van design, consumenten onderzoek en 3D food printen mee en vult Frank het wat breder aan door zijn food technologische kennis over, bv over fermentatie, plantaardig vlees en kweekvlees.”

Wanneer kunnen we bezoek van Mark Rutter en Frank Vriesekoop verwachten?

Antien: “We gaan over en weer gastcolleges geven. Zo geeft Frank Vriesekoop in september een cursus Brouwtechnologie en komt Mark Rutter in het najaar naar de HAS voor een aantal gastcolleges, waaronder ‘social behaviour of cows’. Ik ga zelf in het najaar in Engeland lessen Conceptontwikkeling in food geven en Lenny verzorgt er in het voorjaar een gastles Precision Livestock Farming gericht op varkens en kippen.”

Deel deze pagina