Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Webinar - De bodem in onze leefomgeving - College 20

Illustratie verschillende groeiende groente
  1. HAS Onderzoek
  2. Dossier
  3. Webinar - De bodem in onze leefomgeving - College 20

College 20 in de collegereeks 'What About Soil' heeft als thema: 'De bodem in onze leefomgeving'.

In de collegereeks 'What About Soil' hielden wij op donderdag 30 september tussen 19.00 – 20.00 uur ons 1e webinar van dit studiejaar met als thema: ‘De bodem in onze leefomgeving’. Je kunt op deze pagina het webinar terugkijken.

What about Soil - College 20: De bodem en onze leefomgeving

Over het thema

De groene ruimte in de stad wordt veelal gebruikt om te ontspannen.  Stadsparken zijn ontworpen om tot rust te komen, het zijn veelal oases in een versteend landschap. Natuurlijk is er meer groen in de stad, gras in de berm en  bomen in de stad, langs wegen. Deze bomen staan bloot aan uitlaatgassen en verontreinigen die de bodem insijpelen.  Naast deze druk is er ook nog een extra belastende factor en wel het veranderende klimaat. Hittestress en soms een te zwaar belastende druk op de waterafvoer zijn items waar steeds meer rekening mee gehouden moet worden.In dit college krijgt de groene ruimte in het stedelijke gebied de aandacht.

Piet Kranendonk zal in zijn bijdrage ingaan op de kracht van de bodem in natuurgrasconstructies. Duizenden bezoekers bijvoorbeeld op het Museumplein hebben een geweldige impact op de bodemgesteldheid, de flora en de fauna. Van belang is dan een gedegen constructie, die er voor zorgt dat de grasmat zich snel kan gaan herstellen.

En het gaat niet alleen om sportparken, een veranderend klimaat leidt tot een andere biodiversiteit, ook in de stad. Hoe mee om te gaan en op welke wijze moeten er maatregelen genomen worden om die ruimte beter te gaan beheren, vraagstukken die actueel zijn. Op HAS Hogeschool dient de groene ruimte in het stedelijke gebied met de belangrijke rol van de bodem hierin, ruim aandacht te krijgen.

Over de sprekers

Piet Kranendonk
Piet Kranendonk is mede-eigenaar en projectleider bij ASC Sports & Water. Hij is actief in de sportsector (ontwerp en beheer buitensportaccommodaties) en de bouwsector (bemalingsadviezen, afkoppelen van hemelwater, bouwrijp maken en wateroverlastproblemen). Piet is gespecialiseerd in cultuurtechniek, grondmechanica, bemalingen, wateroverlastproblemen, afkoppelen van hemelwater en bouwrijp maken.

Piet gaat tijdens zijn lezing in op de kracht van de bodem in natuurgrasconstructies. Thema’s die aan bod komen zijn: bodemeigenschappen, stabiliteit, draagkracht en bewerkbaarheid, gedrag natuurgrasconstructies bij droogte en neerslagrijke omstandigheden, opbouw veldconstructies voor intensief gebruik en voorbeelden van natuurgrasconstructies Museumplein en Aalsmeer.

Marieke van den Berg en Dante Pieper
Marieke van de Berg en Dante Pieper zijn 4e-jaar studenten Toegepaste Biologie, op HAS Hogeschool. Ze hebben een grote belangstelling voor de stadsecologie, waarbij de bodemecologie een centrale rol vervult. Mede door corona moest Marieke haar stage in in Nieuw-Zeeland verlengen. Hierdoor  is ze vorig jaar al aan de slag gegaan met haar BO (afstudeerproject) - Monitor Klimaatadaptieve leefomgeving - vanuit opdrachtgever Attender Groen (Vebego). In deze BO creëerde ze inzicht in hoe het dagelijks beheer van de openbare ruimte optimaal kan bijdragen aan een klimaatadaptieve leefomgeving, waarbij de bodem een cruciale rol blijkt te vervullen.

Tijdens het stagejaar van Dante Pieper werd voor hem duidelijk dat stedelijke bodemecologie een onderwerp is waar hij meer aandacht aan wil geven. Tijdens zijn stage bij Naturalis is hij dieper ingegaan op het belang van bodemgezondheid en bodembiodiversiteit in een stedelijke omgeving, en tijdens zijn stage bij De Koninklijke Ginkel Groep is hij ingegaan op de invloed van bodemleven op vegetatie diversiteit.

Marieke en Dante gaan in op met name de stadsbodem en de daar bijbehorende bodemecologie. De speerpunten van de lezing zijn: Klimaatadaptief beheer openbare ruimte, valt of staat met een goede bodem. Ecosysteemherstel is hierbij het uitgangspunt.

Deel deze pagina