Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Cursus Ondernemen in de boomkwekerij

Bomen bij boomkwekerij - Ondernemen in de boomkwekerij
  1. HAS Bedrijfsopleidingen
  2. Bedrijfsopleidingen
  3. Cursus Ondernemen in de boomkwekerij

Boomkwekerijen vormen een dynamisch onderdeel van de Nederlandse tuinbouw. Ook in de boomkwekerijsector treedt schaalvergroting op. Het areaal blijft onveranderd, terwijl het aantal bedrijven daalt. Bedrijven specialiseren zich steeds meer in de teelt van een bepaald assortiment of voor bepaalde afzetkanalen. Afzet is één van de belangrijkste uitdagingen waar de boomkwekerij sector voor staat; nieuwe markten en nieuwe distributiekanalen doen hun intrede waarbij economische- en maatschappelijke ontwikkelingen van invloed zijn op de afzet. Boomkwekers kunnen hun afzetpositie versterken door schaalvergroting, specialisatie en een intensievere samenwerking, waarbij meer aandacht wordt besteed aan verkoopconcepten, verpakkingen, digitalisering en duurzaamheid. Deze ontwikkelingen vragen van ondernemers onder andere kennis van markt, focus op afzet en flexibiliteit in productie die aansluit op marktvraag. Daarnaast is personeel een belangrijke factor op het bedrijf. Steeds minder jongeren kiezen voor een opleiding in de boomkwekerij. Het hebben en houden van goede mensen vraagt om een goed personeelsbeleid. De eisen aan ondernemerschap en leiderschap zijn dan ook sterk verhoogd de afgelopen jaren; waar een ondernemer een generatie geleden ‘alleen groene vingers’ hoefde te hebben, moet een ondernemer nu een veelvoud aan kwaliteiten vertegenwoordigen. Deze leergang wordt verzorgd in de omgeving van Dodewaard/Opheusden en indien mogelijk bij deelnemende bedrijven.

Inhoud

In deze leergang leer je alles om een toekomstbestendige en duurzaam bedrijf te creëren. De leergang bestaat uit de volgende 5 modules: Strategie vorming, Strategische Marketing, Personeel en arbeidsmanagement, Ketenmanagement, Internationale handel en samenwerking en Financieel Management.

Naast de 5 modules krijg je de mogelijkheid om een ondernemerschapsassessment te doen. Wij werken hierbij met de DISC-profielen. Het geeft je inzicht in jezelf als persoon in relatie tot je ondernemerschapskwaliteiten. Je wordt hierin gedurende het traject bijgestaan door een persoonlijke coach, die je helpt jouw uitdagingen te realiseren en de opleiding om te zetten in concrete actieplannen.

Voor wie

Je bent ondernemer, mede eigenaar of bedrijfsopvolger van een boomkwekerij en je wilt investeren in jezelf en je bedrijf.

Duur

In totaal bestaat de leergang uit 10 bijeenkomsten van 16.00-21.00 uur, een individueel ondernemerschapsassessment en drie individuele coaching sessies. Hiermee heeft de leergang een doorlooptijd van 6 maanden.
Data voor de coaching gesprekken worden met jou persoonlijk afgestemd.

Strategie vorming:
Strategische marketing:
Personeel & arbeidsmanagement
Financieel Management
Ketenmanagement, samenwerking & internationale handel

Toelatingseisen

MBO 4 werk- en denkniveau verkregen door scholing en ervaring. Als je benaderd bent door jouw accountmanager voldoe je sowieso aan de voorwaarden.

Certificering

Na afronding van de leergang ontvang je het certificaat ‘Ondernemen in de boomteelt’ van HAS Hogeschool Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen.

Prijs

Gelderse tuinbouwondernemers komen in aanmerking voor een subsidie vanuit Greenport Gelderland leren en innoveren in de glastuinbouw. Deze bedraagt minimaal 30% tot maximaal 50% van de cursuskosten. Neem hiervoor contact op met Erik Kaemingh.


Deze cursus is mede mogelijk gemaakt door:

  • Logo WEA
  • Logo Trea Center Opheusden
  • Logo Greenport Gelderland
  • Logo Alfa
  • Logo Talentboom

Samenvatting

Aanvangsdatum
Nader te bepalen
Duur
6 maanden
Investering
€ 3.700,00
excl. btw*

Prijsspecificatie

Cursusprijs
€ 3.700,00
excl. BTW
Totaalprijs
€ 3.700,00
excl. btw*
btw-prijs
€ 777,00
Totaalprijs
€ 4.477,00
incl. BTW
Zet de stap!

Deel deze pagina